Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > »svetovalec - Pripravnik« S šifro 376 V Referatu Za Migracije Oddelka Za Matične Zadeve, Državljanstvo In Migracije - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

»SVETOVALEC - PRIPRAVNIK« S ŠIFRO 376 V REFERATU ZA MIGRACIJE ODDELKA ZA MATIČNE ZADEVE, DRŽAVLJANSTVO IN MIGRACIJE - M/Ž

Demanda en Eslovenia de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke : Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje : Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno varnost ipd : Strokovni državni uslužbenci/strokovne državne uslužbenke, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA PRVI STOPNJI, USPOSABLJANJE ZA ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVO PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV IN USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV., BESEDILO JAVNEGA NATEČAJA za zasedbo PROSTEGA DELOVNEGA MESTA je v polnem obsegu objavljeno na spletni strani spletni strani portala »GOV.si«, Prosta delovna mesta v državni upravi (https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/), iz katerega je razvidna OBVEZNA VSEBINA PRIJAVE in POGOJI za zasedbo delovnega mesta ter dostopen OBRAZEC ZA PRIJAVO (»VLOGA ZA ZAPOSLITEV«).  Prijava mora vsebovati: pisno izjavo iz katere je razvidno (1.) izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe (iz izjave mora biti razvidna tako pridobljena izobrazba, kot leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena) (2.) izpolnjevanje pogoja za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta, upoštevaje 2. člen Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku in programu usposabljanja pripravnikov in prvi odstavek 106. člena Zakona o javnih uslužbencih (3.) pisno izjavo kandidata, da: je državljan Republike Slovenije ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na  nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (4.) pisno izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Maribor pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (v primeru, da kandidat s pridobitvijo podatkov iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral ustrezna dokazila predložiti sam).  ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR, Ulica heroja Staneta 1 , 2000 MARIBOR.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: LEBAR JOŽICA
Contact Phone: 02 2208 447
Contact Email: ue.mariborgov.si

Identificador de la vacante:NN20569.

Ver las 26 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: