Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar de Analistas de gestión y organización en Jugovzhodna Slovenija (Eslovenia)

Svetovalec Za Okolje In Prostor - M/žClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Analistas de gestión y organización.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Poslovni in organizacijski analitiki/poslovne in organizacijske analitičarke.

Descripción de la oferta de trabajo:
SVETOVALEC ZA POSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA (PROSTORSKO NAČRTOVANJE, IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV, EVIDENCE IN ANALIZE POSEGOV V PROSTOR, STROKOVNA POMOČ PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM PRI UREJANJU PROSTORA) ,POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV Z DELOVNEGA PODROČJA ,ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV ,SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV Z DELOVNEGA PODROČJA ,VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I. STOPNJI (ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA, SOGLASJE/DOVOLJENJE ZA POSEG V VAROVALNI PAS OBČINSKE CESTE, SOGLASJE K IZVEDBI CESTNEGA PRIKLJUČKA NA OBČINSKO CESTO, DOVOLJENJE ZA ZAPORO OBČINSKE CESTE, SOGLASJE K PROJEKTNIM REŠITVAM, POTRDILO O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA, IZDAJA LOKACIJSKE INFORMACIJE ZA GRADNJO OBJEKTOV IN IZVAJANJE DRUGIH DEL, IDR.) ,OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI ,OPRAVLJANJE STROKOVNIH NALOG Z DELOVNEGA PODROČJA ZA POTREBE OBČINSKEGA SVETA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES (KOMISIJE, ODBORI) ,VODENJE EVIDENC OBČINE Z DELOVNEGA PODROČJA ,SKRB ZA URESNIČEVANJE SPREJETIH SKLEPOV, PROGRAMOV IN DOKUMENTOV Z DELOVNEGA PODROČJA ,PLANIRANJE IN NADZOR NAD PRORAČUNSKO PORABO SREDSTEV ZA TISTA PODROČJA PRORAČUNSKE PORABE, ZA KATERE PREJME POOBLASTILO ,SPREMLJANJE IZVRŠEVANJA SKLENJENIH POGODB/NAROČILNIC Z DELOVNEGA PODROČJA ,PREGLED IN LIKVIDACIJA RAČUNOV Z DELOVNEGA PODROČJA ,OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NALOGU PREDSTO, Izpolnjevanje vseh pogojev javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta "Svetovalec za okolje in prostor", ki je objavljen na spletni strani Občine Šentrupert, www.sentrupert.si. V izbirni postopek se bodo uvrstile vse formalno popolne in pravočasne prijave kandidatov, ki izpolnjujejo natečajne pogoje. V skladu s smiselno uporabo 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10, v nadaljevanju: Uredba) se v izbirni postopek ne uvrstijo formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave. V skladu s smiselno uporabo 12. in 21. člena Uredbe se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Jugovzhodna Slovenija.

Ver 163 ofertas de trabajo en "Jugovzhodna Slovenija" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 11/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 1 año.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: OBČINA ŠENTRUPERT.

Dirección: Šentrupert 33 , 8232 ŠENTRUPERT.

Contacto: JAZBEC MATEJA

Email: mateja.jazbecReemplazar por una arrobasentrupert.si

Teléfono: 07 34-34-600,602.

Ver las 192 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Analistas de gestión y organización ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

SVETOVALEC ZA OKOLJE IN PROSTOR - M/Ž. Eslovenia, 11 Oct. 2017.

STROKOVNI SODELAVEC VI - M/Ž. Eslovenia, 10 Oct. 2017.

ANALITIK POSLOVNIH PROCESOV - M/Ž. Eslovenia, 06 Oct. 2017.

KONTROLOR PROIZVODNJE - M/Ž. Eslovenia, 20 Sep. 2017.

V OKVIRU PROFILA ANALITIK - M/Ž. Eslovenia, 08 Sep. 2017.

ANALITIK VII/2 (I) - M/Ž. Eslovenia, 05 Sep. 2017.

ORGANIZATOR V ODSEKU "KADRI IN IZOBRAŽEVANJE" - M/Ž. Eslovenia, 27 Ago. 2017.

VODJA SEKTORJA I V SEKTORJU ZA PODPORO DEJAVNOSTI – DM 3.1 - M/Ž. Eslovenia, 23 Ago. 2017.