Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovenia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > Svetovalec (s šifro 49) V Oddelku Za Upravne Notranje Zadeve - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SVETOVALEC (S ŠIFRO 49) V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž

Trabajos de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley en Eslovenia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke : Strokovni sodelavci/strokovne sodelavke za poslovanje in upravljanje : Cariniki/carinice, davkarji/davkarice, referenti/referentke za socialno varnost ipd : Strokovni državni uslužbenci/strokovne državne uslužbenke, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas  oz.

30.

9.

2020, skrajšan delovni čas, 20, ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE MANJ ZAHTEVNIH GRADIV S PREDLOGI UKREPOV, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA I.

STOPNJI Z DELOVNEGA PODROČJA POSAMEZNIH NIŽJIH NOTRANJE ORGANIZACIJSKIH ENOT, OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, REŠEVANJE NAJZAHTEVNEJŠIH PRAVNIH VPRAŠANJ Z DELOVNEGA PODROČJA UPRAVNE ENOTE, IZDELAVA ANALIZ IZ DELOVNEGA PODROČJA UPRAVNE ENOTE, SVETOVANJE IN POMOČ STRANKAM, Prijava mora vsebovati pisne izjave iz katerih je razvidno:  (1.) izpolnjevanje pogoja glede zahtevane izobrazbe in izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj (2.) ali ima kandidat opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (v primeru, da ga nima, bo moral izbrani kandidat le-tega opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja)(3.) ali ima kandidat opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv (ni pogoj) (4.) da je kandidat državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti (5.) da kandidat za namen tega postopka dovoljuje Upravni enoti Pesnica pridobitev podatkov iz prejšnje točke tega razpisa iz uradnih evidenc (v nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat ustrezna dokazila predložiti sam).

Celotno besedilo je objavljeno na spletni strani  https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/, kjer je priložen tudi prijavni obrazec. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Empleador: REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA, Pesnica pri Mariboru 43 A, 2211 PESNICA PRI MARIBORU.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: / /
Contact Phone: 02 654 23 00
Contact Email: ue.pesnicagov.si

Identificador de la vacante:NR26739.

Ver las 30 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: