Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Especialistas en métodos pedagógicos > Stručni Suradnik/suradnica - Logoped/logopedica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Croacia de Especialistas en métodos pedagógicos

Stručni Suradnik/suradnica - Logoped/logopedica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos.

Traducción de la profesión: Professionals › Teaching professionals › Other teaching professionals › Education methods specialists.

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac s 50. sjednice održane dana 21.srpnja 2022., a u skladu s člankom 56. i 82. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13 i 57/22) ,vezano za projekt „Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ financirano iz Europskog socijalnog fonda, na određeno vrijeme, Dječji vrtić Pčelica Vrgorac objavljuje:

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Za radno mjesto:

Stručni suradnik/ica Logoped/ica

- 1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme, pola radnog vremena

Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju( NN 10/ 97, 107/07, 94/13 i 57/22), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:

  • Životopis
  • Ovjerenu Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi, - VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, magistar logopedije, dipl. logoped
  • Presliku domovnice
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak ( ne starije od 6 mj) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak ( ne starije od 6 mj) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • Potvrda o radno pravnom statusu/ elektronički zapis sa HZMO

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo putem pošte na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Matice hrvatske 13, 21276 Vrgorac, s naznakom „ za natječaj- logoped“

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Poveznica na internetsku stranicu ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pir zapošljavanju potražite na sljedećoj poveznici:

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac, dana 27. 07. 2022. Natječaj vrijedi do 04.08.2022.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: PČELICA DJEČJI VRTIĆ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Dječji vrtić Pčelica Vrgorac, Matice hrvatske 13,

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 05 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2184484.

Ver las 27 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la enseñanza › Otros profesionales de la enseñanza › Especialistas en métodos pedagógicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: