Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Arquitectos > Stručni/a Suradnik/ca Na Projektu „croatian Quantum Communication Infrastructure – Croqci“ Zavoda Za Informacijsko-komunikacijski Promet

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Arquitectos en Croacia

Stručni/a Suradnik/ca Na Projektu „croatian Quantum Communication Infrastructure – Croqci“ Zavoda Za Informacijsko-komunikacijski Promet

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores › Arquitectos.

Traducción de la profesión: Professionals › Science and engineering professionals › Architects, planners, surveyors and designers › Building architects.

Descripción de la oferta de trabajo:

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI

ZAGREB, VUKELIĆEVA 4

OBJAVLJUJE NATJEČAJ ZA IZBOR

1.Jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručnog suradnika na projektu „Croatian Quantum Communication Infrastructure – CroQCI“ Zavoda za informacijsko-komunikacijski promet na određeno vrijeme do 30.6.2025. u punom radnom vremenu.

UVJETI

•završen diplomski sveučilišni studij Promet, smjer Informacijsko komunikacijski promet,

•poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,

•poznavanje rada u MS Office programskom paketu.

DODATNI UVJETI

•napredno poznavanje metoda validacije sigurnosti informacijsko komunikacijskog sustava (procjena ranjivosti sustava i modeliranje prijetnji),

•napredno poznavanje programskih jezika (python i/ili java),

•sklonost znanstveno-istraživačkom i stručnom radu.

Pristupnici su obvezni uz prijavu dostaviti:

•životopis u EUROPASS formatu,

•dokaz o stručnoj spremi,

•elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu,

•te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Pristupnici su također obvezni dostaviti i dokaz o državljanstvu te dokaze o pravu prednosti po posebnim zakonima ako se na njih pozivaju.

Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostaviti rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (https://www.azvo.hr/hr/ured-enic-naric/priznavanje-kvalifikacija/ ), a strani državljani dužni su priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (C2 razina).

Pristupnici, koji se na temelju posebnih propisa pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze koje posebni propisi određuju za ostvarivanje tog prava. Takvi pristupnici ostvaruju prednost prilikom zapošljavanja u odnosu na ostale pristupnike, samo pod jednakim uvjetima. (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf )

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, mogu javiti osobe oba spola.

Fakultet zadržava pravo provođenja testiranja znanja i vještina za pristupnike koji zadovoljavaju formalne uvjete. O mjestu i vremenu održavanja provjere kandidati će biti obaviješteni elektroničkom porukom na adresu elektroničke pošte koju navedu u prijavi. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 8 dana od objave natječaja. Prijava na natječaj s traženim dokazima dostavlja se neposredno u pisarnicu Fakulteta ili poštom na adresu: Fakultet prometnih znanosti, Vukelićeva 4, Zagreb s naznakom „za natječaj – ZIKP“. Sve zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati niti će podnositelji takvih prijava naknadno biti pozvani da dopune prijave.

Fakultet zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru pristupnika te poništiti ili obustaviti natječaj bez posebnog obrazloženja.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Fakultetu prometnih znanosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni putem internetskih stranica Fakulteta.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: FPZ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Fakultet prometnih znanosti, Vukelićeva 4, Zagreb

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 02 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2265008.

Ver las 32 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de las ciencias y de la ingeniería › Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores › Arquitectos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: