Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico > Stručni Prvostupnik/ca Radiološke Tehnologije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI PRVOSTUPNIK/CA RADIOLOŠKE TEHNOLOGIJE. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de la salud : Técnicos médicos y farmacéuticos : Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico.

Technicians and associate professionals : Health associate professionals : Medical and pharmaceutical technicians : Medical imaging and therapeutic equipment technicians

Descripción de la oferta de trabajo:

Sukladno Zakonu o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ br:57/12,120/12,16/2017 i 118/18), odobrenog Plana prijema pripravnika, dostavljenog od strane Ministarstva zdravstva dana 18. travnja 2019. godine Klasa: 023-03/19-01/99, Ur. broj: 534-01/8-19-14 i članka 21. Statuta Opće bolnice Šibensko kninske županije ravnateljica raspisuje:

Natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme na jednu godinu pripravnika – zdravstvenih radnika putem mjere pripravništvo u Opću bolnicu Šibensko kniinske županije

Stručni prvostupnik/ca radiološke tehnologije – VŠS, 2 izvršitelja/ice

Uvjeti:

na natječaj se mogu prijaviti nazaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja zdravstva prijavljene u evidenciju nezaposlenih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti:

- zamolbu

- kratak životopis (navesti kontakt podatke)

- domovnicu

- kopiju osobne iskaznice

- dokaz o stručnoj spremi (diploma/svjedodžba)

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je razvidno da su kandidati evidentirani u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 30 dana (ne starija od datuma natječaja)

- dokaz o radnom stažu (potvrda HZMO-a ili elektronski zapis ne stariji od dana objave natječaja).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 (osam) dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na adresu Opća bolnica Šibensko kninske županije, Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik, s naznakom „za natječaj za pripravnika ________„. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/2017), čl. 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br.33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,76/94,108/95,108/96.82/01,103/03 i 148/13) i čl.9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13, 152/14 i 39/18) dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na pravo prednosti te ima pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/2017) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti sve dokaze svu dokumentaciju propisanu čl. 103.st.1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ br.121/2017), a koji se mogu naći i na poveznici https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br.157/13,152/14 i 39/18) dužni su uz prijavu za natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni o rezultatima natječaja, te su dužni u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o rezultatima natječaja preuzeti svoju dokumentaciju ukoliko je ista u originalu ili ovjerenoj kopiji jer će u suprotnom biti uništena. Primljeni kandidati dužni su bolnici prije početka rada dostaviti originalnu dokumentaciju.

Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje –potpora za zapošljavanje za stjecanje radnog iskustva/pripravništvo te se svi ugovori sklapaju na određeno vrijeme zbog obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da OB Šibensko-kninske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Broj: 01- 15220/1-19

Šibenik, 27. kolovoza 2019.g.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OPĆA BOLNICA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Stjepana Radića 83, 22 000 Šibenik

Identificador de la vacante:1792528.

Ver las 76 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de la salud : Técnicos médicos y farmacéuticos : Técnicos en aparatos de diagnóstico y tratamiento médico ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: