Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) > Stručni Prvostupnik/prvostupnica Medicinsko Laboratorijske Dijagnostike-pripravnik/pripravnica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STRUČNI PRVOSTUPNIK/PRVOSTUPNICA MEDICINSKO LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE-PRIPRAVNIK/PRIPRAVNICA

Vacante de Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) en Croacia

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines : Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina).

Technicians and associate professionals : Science and engineering associate professionals : Life science technicians and related associate professionals : Life science technicians (excluding medical)

Descripción de la oferta de trabajo:

N A T J E Č A J

Za primitak na pripravništvo:

-stručni prvostupnik lab.dijagnostike – 1 izvršitelj

Izrazi koji se koriste u ovom tekstu, a imaju rodno značenje, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

Uz prijave kandidati trebaju priložiti:

  • Zamolbu,
  • Životopis,
  • Domovnicu,
  • Diplomu/Svjedodžbu,
  • Dokaz o radnom stažu (potvrda nadležne službe HZMO-a ili preslika radne knjižice)
  • Dokaz o nekažnjavanju za neko od kaznenih djela protiv spolne slobode i neko od kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, sukladno članku 156.Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pribavit će poslodavac.

Traženi dokumenti mogu se dostaviti u preslici, a odabrani kandidati će originale donijeti na uvid.

S kandidatima će se obaviti razgovor za posao.

Pozivaju se osobe iz članka 102.stavka 1. – 3.Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), da dostave dokaze iz članka 103.stavka 1. Zakona , u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102.st.1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe EU 2016/679.

Natječaj teče od dana objave u Narodnim novinama u trajanju od 8 dana, tj. od 02.10.2019.godinu do 10.10.2019.godine.

Pisane zamolbe se dostavljaju na adresu: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana, Bračak 8, 49 210 Zabok.

Rezultati izbora kandidata biti će objavljeni na WEB stranici Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, kao obavijest kandidatima o rezultatima natječaja.

Javni natječaj objavljujemo:

Narodne novine, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina (bilten, web stranica)

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana (oglasna ploča i web stranica).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Zabok, Bračak 8

Identificador de la vacante:1804376.

Ver las 42 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos y profesionales de nivel medio en ciencias biológicas y afines : Técnicos en ciencias biológicas (excluyendo la medicina) ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: