Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

STROKOVNI SODELAVEC VII/2-I V SLUŽBI ZA KOORDINACIJO V URADU ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE (DM 14011 – TP OP EKP) (ZAPOSLITEV DELNO FINANCIRA EU IZ SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020) - M/Ž

Vacantes en Osrednjeslovenska (Eslovenia) de Especialistas en políticas de administraciónClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje splošnih zadev.

Descripción de la oferta de trabajo:
STROKOVNJAKI ZA OBLIKOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOR POLITIK, PROGRAMOV IN UKREPOV, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOR NAD DELOM, VEZANIM NA KOORDINACIJO PROJEKTOV SOFINANCIRANIH IZ EVROPSKIH SKLADOV, IZVAJANJE ZAHTEVNIH STROKOVNIH NALOG NA DELOVNEM PODROČJU, VEZANIH NA IZVAJANJE PROJEKTOV SOFINANCIRANIH IZ EVROPSKIH SKLADOV, VODENJE ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV Z DELOVNEGA PODROČJA TER OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI., Kandidat vloži prijavo v elektronski obliki, na elektronski naslov: gp.mddszReemplazar por una arrobagov.si, ali v pisni obliki, na naslov Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, z označbo: »Strokovni sodelavec VII/2-I v Službi za koordinacijo v Uradu za izvajanje kohezijske politike, DM 14011 – TP OP EKP« Prijava mora vsebovati: pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobr., ter datum zaključka izobraževanja in ustanovo, na kateri je bila izobr. pridobljena. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih del. izkušenj. Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek življenjepis v EUROPASS obliki, ter da kandidat v njem poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat k svoji prijavi priloži izjavo, da za namen tega postopka MDDSZ dovoljuje pridobitev podatkov iz uradne evidence.

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 848 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 01/08/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Más de 5 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI.

Dirección: Kotnikova ulica 28, 1000 LJUBLJANA.

Contacto: , MDDSZ

Email: gp.mddszReemplazar por una arrobagov.si

Teléfono: 01 369 77 00.

Ver las 346 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

VIŠJI SVETOVALEC V REŽIJSKEM OBRATU , ŠIFRA DM: CO27010 - M/Ž. Eslovenia, 17 Oct. 2017.

VIŠJI SVETOVALEC (SVETOVALEC ZA POSLOVANJE S PU), ŠIFRA DM 711, V OBMOČNI ENOTI UJP KOPER - M/Ž. Eslovenia, 17 Oct. 2017.

SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. Eslovenia, 11 Oct. 2017.

VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA POMOČ UPORABNIKOM ZA INFORMACIJSKI SISTEM, URAD ZA INFORMATIKO - M/Ž. Eslovenia, 10 Oct. 2017.

SVETOVALEC - PRIPRAVNIK PRI ZAGOVORNIKU NAČELA ENAKOSTI - M/Ž. Eslovenia, 07 Oct. 2017.

VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II - M/Ž. Eslovenia, 06 Oct. 2017.

PODROČNI SVETOVALEC II - M/Ž. Eslovenia, 06 Oct. 2017.

VIŠJI SVETOVALEC V ODDELKU ZA PRAVNE ZADEVE IN JAVNA NAROČILA, V SLUŽBI ZA SPLOŠNE ZADEVE, (ZA DOLOČEN ČAS ZA ČAS DOPUSTA PO ZAKONU O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH (URADNI LIST RS, ŠT. 26/2014, 90/2015 – ZIUPTD, 90/2015 IN 69/2015)) PRI PRIJ. Eslovenia, 06 Oct. 2017.