Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de trabajo de Especialistas en políticas y servicios de personal en Osrednjeslovenska (Eslovenia)

Strokovni Sodelavec Vii/2 (i) – Cs, Služba Za Kadrovske In Organizacijske Zadeve Ter Razvoj - M/žClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas y servicios de personal y afines.
Strokovnjaki/strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje in upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za upravljanje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za kadre, analizo poklicnega dela ipd.

Descripción de la oferta de trabajo:
SVETOVALEC ZA ZAPOSLOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH STROKOVNIH NALOG NA KADROVSKEM, IZOBRAŽEVALNEM, ORGANIZACIJSKEM PODROČJU IN PODROČJU KAKOVOSTI, PRIPRAVA ZA IZVEDBO IN OBDELAVA LETNIH RAZGOVOROV, PRIPRAVA ZA IZVEDBO IN OBDELAVA LETNIH OCEN JU TER NAPREDOVANJ JU, KOORDINACIJA IN IZVEDBA MENTORSTVA IN ŠTUDIJSKE PRAKSE V ZAVODU, IZVAJANJE ANKET O ZADOVOLJSTVU JU IN PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE, KOORDINACIJA IN EVIDENCA IZDAJE SOGLASIJ JU ZA DELO IZVEN ZAVODA, KOORDINACIJA DELA NA PODROČJU VAROVANJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU S PROMOCIJO ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU, KOORDINACIJA OBDOBNIH IN PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV, IZVAJANJE NALOG S PODROČJA VARSTVA PRI DELU IN POŽARNE VARNOSTI, KOORDINACIJA DELA IN UDELEŽBA NA INVALIDSKIH KOMISIJAH, KOORDINACIJA DELA PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV, SLEDENJE NOVOSTIM IN KOORDINACIJA NA PODROČJU SISTEMOV ZA DOSEGANJE VEČJE KAKOVOSTI IN UČINKOVITOSTI, PRIPRAVA SISTEMA DOLOČANJA, IZVAJANJA IN SPREMLJANJA STANDARDOV KAKOVOSTI V ZAVODU, KOORDINACIJA DELA SKRBNIKOV ZA KAKOVOST, STRATEŠKO NAČRTOVANJE IN PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA IZOBRAŽEVANJA, UGOTAVLJANJE IZOBRAŽEVALNIH POTREB Z LASTNIKI PROCESOV IN PRIPRAVA PLANA IZOBRAŽEVANJA., DRUŽBENA, POSLOVNA, UPRAVNA, PRAVNA, VARNO DELO IN VAROVANJE ZDRAVJA ALI DRUGA USTREZNA SMER IZOBRAZBE, POZNAVANJE ZAKONODAJE S STROKOVNEGA PODROČJA, STROKOVNI IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP), USPOSOBLJENOST ZA DELO Z RAČUNALNIKOM (EXCEL, WORD, INTERNET, ELEKTRONSKA POŠTA, POZNAVANJE APLIKACIJ ZRSZ). DELOVNO RAZMERJE SE SKLEPA S TRIMESEČNIM POSKUSNIM DELOM. KANDIDATI V PRIJAVI NAVEDEJO ELEKTRONSKI NASLOV IN SE STRINJAJO, DA GA BO ZRSZ UPORABLJAL V OKVIRU IZBIRNEGA POSTOPKA. KANDIDATI POŠLJEJO PRIJAVO NA OBRAZCU "VLOGA ZA ZAPOSLITEV", KI JE OBJAVLJEN NA SPLETNI STRANI ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE, http://www.ess.gov.si/o_zrsz/zaposlitve-v-zavodu, PO POŠTI NA NASLOV: ZAVOD RS ZA ZAPOSLOVANJE, ROŽNA DOLINA, CESTA IX/6, 1000 LJUBLJANA, S PRIPISOM "PRIJAVA NA DEL. MESTO STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) - CS – SKOZR - NE ODPIRAJ". , dopoldan

Servicio de empleo de origen: ZRSZ, Servicios Públicos de Empleo, Eslovenia.

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Osrednjeslovenska.

Ver 1107 ofertas de trabajo en "Osrednjeslovenska" (Eslovenia).

Fecha de inicio: 07/12/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Más de 5 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Traslado incluido: Si.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: Si.

Horas semanales: 40.

Salario: mínimo 1879.59 EUR (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Empresa: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE.

Dirección: ROŽNA DOLINA, CESTA IX 6, 1000 LJUBLJANA.

Contacto: ERŽEN JANITA

Teléfono: 01 4790 907.

Ver las 354 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas y servicios de personal y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

STROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) – CS, SLUŽBA ZA KADROVSKE IN ORGANIZACIJSKE ZADEVE TER RAZVOJ - M/Ž. Eslovenia, 07 Dic. 2017.

SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE«, OBMOČNA SLUŽBA LJUBLJANA - M/Ž. Eslovenia, 02 Dic. 2017.

SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE«, OBMOČNA SLUŽBA SEVNICA - M/Ž. Eslovenia, 14 Nov. 2017.

SVETOVALEC VII/1 (I) (ODDELEK ZA KADROVSKO PRAVNE ZADEVE) - M/Ž. Eslovenia, 28 Oct. 2017.

SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE«, OBMOČNA SLUŽBA KRANJ – M/Ž - M/Ž. Eslovenia, 14 Oct. 2017.

SAMOSTOJNI SVETOVALEC II - PROJEKT IZVAJANJE STORITEV ZA BREZPOSELNE, DRUGE ISKALCE ZAPOSLITVE IN DELODAJALCE - M/Ž. Eslovenia, 11 Oct. 2017.

SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV - APZ, PROJEKT TEHNIČNA PODPORA KS - M/Ž. Eslovenia, 03 Oct. 2017.

SAMOSTOJNI SVETOVALEC IV – PROJEKT »KREPITEV SVETOVALNEGA DELA Z MLADIMI V ZRSZ«, OS MARIBOR – M/Ž - M/Ž. Eslovenia, 14 Sep. 2017.