Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería > Strokovni Sodelavec Za Infrastrukturo - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STROKOVNI SODELAVEC ZA INFRASTRUKTURO - M/Ž. Eslovenia

Contratación en Eslovenia de Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes.

Tehniki/tehnice in strokovni sodelavci/strokovne sodelavke : Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok : Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok : Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d. n

Descripción de la oferta de trabajo:

STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z GRADNJO IN VZDRŽEVANJEM OBJEKTOV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE,

-IZVAJANJE NALOG V ZVEZI Z GRADNJO IN VZDRŽEVANJEM DRUGIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE,

-OPRAVLJANJE GRADBENEGA NADZORA -  STROKOVNEGA NADZORSTVA NA GRADBIŠČIH,

-PRIPRAVA IN VODENJE POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL Z DELOVNEGA PODROČJA

-PRIPRAVA GRADIV ZA OBČINSKI SVET, NJEGOVA DELOVNA TELESA TER SVET ZA PREVENTIVO V CESTNE PROMETU,

-SODELOVANJE PRI PRIPRAVI IN IZVRŠEVANJU PRORAČUNA TER SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV.

, Prijava mora vsebovati:

1.pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2.pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja, sposobnosti in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Občina Polzela -  poslovni sekretar VII/1« na naslov: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, in sicer v roku 8 10 dni po objavi na spletni strani Občine Polzela in Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.polzelapolzela.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OBČINA POLZELA, Malteška cesta 28 , 3313 POLZELA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: KOČEVAR ALENKA
Contact Phone: 03 703 32 00
Contact Email: obcina.polzelapolzela.si

Identificador de la vacante:NR12730.

Ver las 265 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería : Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: