Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Strokovni Direktor Sb Novo Mesto - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

STROKOVNI DIREKTOR SB NOVO MESTO - M/Ž. Jugovzhodna Slovenija

Oferta de trabajo en Eslovenia (Jugovzhodna Slovenija)

Descripción de la oferta de trabajo:

MENEDŽERJI V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, daje mnenje k imenovanju oziroma razrešitvi predstojnika sektorja in oddelka, vodje organizacijske enote in pomočnika direktorja za zdravstveno nego, vodi strokovni svet, izvaja strokovni nadzor in daje navodila za delo, razporeja delavce, ki izvajajo dejavnost medicinskega področja zavoda, predlaga program dela in poroča o njegovi realizaciji, sprejme program izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanje za zdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce, opravlja druge naloge po pooblastilu ali po dogovoru z direktorjem. , opravlja specializacijo s področja dejavnosti zavoda - verificirana znanja iz upravljanja - priložiti mora program vodenja in razvoja zavoda (vezano na objavo v Uradnem listu).

Kandidat mora k prijavi, poleg dokazil, s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev, priložiti še izjavo, da  je državljan Republike Slovenije; da  ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; izjavo, da za namen tega razpisa dovoljuje Splošni bolnišnici Novo mesto pridobitev podatkov iz kazenske evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici s pripisom: "Razpis za delovno mesto strokovnega direktorja Splošne bolnišnice Novo mesto - Ne odpiraj!" na naslov: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, v roku 15 dni od objave razpisa. , dopoldan

País del trabajo: Eslovenia.

Región: Jugovzhodna Slovenija.

Ver 229 ofertas de trabajo en "Jugovzhodna Slovenija" (Eslovenia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Empleador: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: PEZELJ SILVA
Contact Phone: 07 39-16-116
Contact Email: silva.pezeljsb-nm.si

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:HW10953.