Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Stipendiat - Verktøy For Veiledning

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Oslo (Noruega)

Stipendiat - Verktøy For Veiledning

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 181205

Om stillingen

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning(ILS) har ledig en treårig stilling som stipendiat knyttet til prosjektet Verktøy for veiledning. Veiledning er viktig for å bidra til lærerstudenters og nyutdannede læreres profesjonelle utvikling.

Vi søker en høyt motivert kandidat som har mastergrad eller hovedfag som er relevant for å forske på veiledning av lærerstudenter, nye lærere eller læreres profesjonelle utvikling. ILS har som ambisjon å være i front internasjonalt og nasjonalt innen forskning på veiledning av lærerstudenters og nye læreres profesjonelle utvikling. Som stipendiat vil du være med på å styrke og videreutvikle forskningen på dette området

Mer om stillingen

Prosjektet Verktøy for veiledning skal utvikle forskningsbaserte verktøy til bruk i veiledning, og undersøke hvordan verktøyene bidrar til nye læreres profesjonelle utvikling. Prosjektet skal utvikle verktøy som skal brukes i veiledning for å tematisere lærerstudenters ferdigheter, verdier og holdninger som er viktige i utøvelse av læreryrket. Prosjektet skal også undersøke hvordan bruk av slike forskningsbaserte verktøy kan brukes til å jobbe strukturert med lærerstudenters profesjonelle utvikling i veiledningssituasjoner. Strukturert filming og bruk av video i veiledning er en del av dette. Vi søker en stipendiat som ønsker å bidra i prosjektet og innen disse temaområdene.

Tilsettingen gjelder for en periode på inntil 3 år. Tilsettingen kan begrenses innenfor rammene av gjeldende retningslinjer på grunn av eventuelle tidligere tilsettingsforhold i vitenskapelige stillinger.

Opptak til fakultetets doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse som stipendiat. Det er en forutsetning at kandidaten kan gjennomføre prosjektet i løpet av stipendiatperioden. Formålet for utdanningsstillingen er at kandidaten skal oppnå en doktorgrad/PhD i løpet av stipendiatperioden.

Stipendiatstillinger er definert som rekrutteringsstillinger og er et viktig virkemiddel i sektorens arbeid med å frembringe kvalifiserte søkere til andre vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler i et langsiktig perspektiv. Stipendiaten forutsettes å delta aktivt i den organiserte forskerutdanningen og i fakultetets forskningsmiljø.

Nærmere informasjon om krav for opptak, samt søknadsskjema finnes på fakultetets nettsider for forskerutdanning.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført og bestått mastergrad, eller tilsvarende, innenfor utdanningsledelse, pedagogikk, didaktikk eller et relevant fag for en lærerutdanning
 • Minimum karakter B eller tilsvarende på mastergraden (ev. hovedfag) ECTS-skala
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Som søker er det en fordel om du har erfaring med veiledning av nye lærere, nye undervisningsformer og utviklingsarbeid i skolen og har god kjennskap til praksisfeltet.

En prosjektbeskrivelse skal legges ved søknaden, se retningslinjer for prosjektbeskrivelse.

Ved vurdering av søknader vil det bli lagt vekt på

 • Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen; redegjørelsen for forskningstema, de spesifikke problemstillinger som skal studeres; valg av vitenskapelig teori og metode, og foreslått tidsplan for prosjektet
 • Dokumentert kjennskap til det norske utdanningssystemet
 • Andre kvalifikasjoner som gir relevant grunnlag for forskningsarbeidet i stipendiatstillingen

Personlige egenskaper

 • Kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen, som samarbeidsegenskaper og evne til å inngå i faglige fellesskap på tvers av disipliner

Vi tilbyr

 • Lønn fra kr 479 600 til kr 523 200 avhengig av kompetanse, i stilling som stipendiat stillingskode 1017
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev (motivasjon for stillingen)

 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid - publikasjoner)

 • Prosjektbeskrivelse med fremdriftsplan (maks 8-10 sider) - se veiledning for prosjektbeskrivelse

 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og eventuelle attester

 • Masteroppgave og eventuelle andre faglige arbeider som kan være relevant for søknaden

 • Referanseliste (2-3 referanser; navn, tittel, e-post og telefon, samt beskrivelse av relasjon til søker)

Søkere fra land utenfor Norden der engelsk ikke er offisielt språk, må vedlegge en TOEFL-test med en score på minimum 550, med mindre de har vitnemål fra et universitet i et engelskspråklig land. Se også unntaksbestemmelsene på nettsiden.

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk "Søk stillingen". Søknaden skal utformes på norsk. Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk. For utenlanske vitnemål; utskrifter av studiehåndbøker e.l. som beskriver innholdet i og rammen for de studier som legges til grunn for søknaden.

Ufullstendige søknader vil vanligvis ikke bli vurdert.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i stipendiatstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtalefor alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. SomIA-bedriftvil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Førsteamanuensis Eli Lejonberg

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1015 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: UNIVERSITETET I OSLO.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:c7dc7b18-21a4-405b-b34b-0731a8b9fee8.

Ver las 547 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: