Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Stipendiat - tjenester for mennesker med dobbeltdiagnoser

Búsqueda en Noruega (Østfold) de Profesores de universidades y de la enseñanza superiorClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden - tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling som legger vekt på tett og godt samarbeid på tvers av fagmiljø og nærhet til våre studenter. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med utgangspunkt i aktuell forskning.

Jobbnorge ID: 145272

Ved Avdeling for helse og velferd er det ledig stipendiatstilling knyttet til gjennomføring av prosjektet «ROPIT - Integrated Services for Patients with Dual Diagnosis», som er finansiert av Norges Forskningsråd.  Prosjektet er knyttet til masterstudiet «Samordning av helse- og velferdstjenester», forskergruppen med samme navn, og satsingsområdet Arbeidsliv, profesjons- og tjenesteforskning. Hovedmålet med prosjektet er å analysere hvilke faktorer som fremmer organisering av integrerte tjenester til mennesker med samtidige rus- og psykiske lidelser - såkalte ROP-pasienter. Dette er en av de mest sårbare gruppene som helse- og velferdssektoren arbeider med, og både i Norge og internasjonalt er det erkjent at det er store utfordringer med å skape helhetlige og integrerte tilbud for denne gruppen. Analyser av dette skal gjøres gjennom studier av tjenestetilbudet for pasientgruppen i tre kommuner og i spesialisttjenestene. Prosjektet skal kartlegge hvordan tjenestetilbudet utvikles gjennom kunnskapsdeling om omfanget av, og kjennetegn ved, de problemene pasientgruppen står overfor i møtet med tjenestene, og hvilke organisatoriske løsninger som etableres lokalt.Avdelingen har et bredt fagmiljø bestående av forskere fra ulike samfunnsvitenskapelige og helse- og velferdsfaglige disipliner.

Om stipendiatstillingen

Dette er en åremålsstilling på 3 år. Den som ansettes må ha fullført hovedfag eller mastergrad i et relevant fagområde. Stipendiaten vil arbeide med analyser av samhandling og samarbeid mellom helse- og velferdstjenester for pasientgruppen. Opptak til doktorgradsprogram er et vilkår for tiltredelse i stilling som stipendiat. Endelig plan for forskerutdanning skal være godkjent og avtalefestet tre måneder etter tiltredelse. Søker må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. Ved vurdering blir det lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor feltet.

Vi tilbyr

  • lønn som 1017 stipendiat (kr. 436 900 - 537 700). Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
  • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og legger vekt på mangfold. Vi oppfordrer alle kandidater som er kvalifisert til stillingen om å søke hos oss, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Kontaktpersoner

  • Prosjektleder/professor Helge Ramsdaltlf: 950 68 522
  • Studieleder Nita Ørmentlf: 414 36 476
  • Prodekan FoU/professor Stefan Sütterlin tlf: 980 76 685

Innsending av søknad og annen dokumentasjon

Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse (5-8 sider) som beskriver tema og relevante faglige problemstillinger. Skissen skal også inneholde ideer om hvilken type teori, empiri og met

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Østfold.

Ver 184 ofertas de trabajo en "Østfold" (Noruega).

Fecha de inicio: 05/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Høgskolen i Østfold.

Dirección: Kobberslagerstredet 5, Kråkerøy 1671 KRÅKERØY.

Ver las 429 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat innen forskning på ungdom med langvarige helseutfordringer. Noruega, 18 Ene. 2018.

Associate professor of nursing and health promotion. Noruega, 18 Ene. 2018.

Ledig stilling som Førsteamanuensis/førstelektor. Noruega, 16 Ene. 2018.

Stipendiat. Noruega, 14 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk - leiing og skuleutvikling. Noruega, 12 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk atferdsvansker. Noruega, 12 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk - utforskande undervisingspraksisar. Noruega, 12 Ene. 2018.

Førsteamanuensis/ førstelektor Pedagogikk -lese og skrivevanskar. Noruega, 12 Ene. 2018.