Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Stipendiat I Markedsføring/forbrukeratferd

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas en Rogaland (Noruega) de Profesores de universidades y de la enseñanza superior

Stipendiat I Markedsføring/forbrukeratferd

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers

Descripción de la oferta de trabajo:

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Norsk hotellhøgskole, som er en del av Det samfunnsvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor hotell- og reiselivsledelse. Fagmiljøet er unikt av sitt slag og er det fremste forsknings- og kompetansesenter innenfor sine fagområder i Norden, og er medlem av det verdensomspennende nettverket Hotel Schools of Distinction. Instituttet har et utstrakt samarbeid med hotell-, restaurant- og reiselivsnæringene. Det er i dag 30 ansatte og 470 studenter tilknyttet instituttet.

Jobbnorge ID: 152534

Universitetet i Stavanger har ledig to stillinger som stipendiat i markedsføring/forbrukeratferd ved Norsk hotellhøgskole.

Dette er utdanningsstillinger som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingene har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiatene ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning.

Stipendene er finansiert av UiS og Universitetsfondet for Rogaland, og er knyttet til et nystartet prosjekt med fokus på mat for morgendagens eldre. Kandidatene vil få mulighet til å påvirke innhold og retning på sitt doktorgradsprosjekt, dog innenfor rammene som er gitt i prosjektbevilgningen. Prosjektet er et samarbeid mellom UiS, Nofima og Tannhelse Rogaland, og inkluderer totalt tre stipendiater, hvorav to på UiS og èn på Tannhelse Rogaland. Fra prosjektbeskrivelsen heter det at

Ma?let med dette prosjektet er a? generere kunnskap om eldre som forbrukergruppe, og finne svar pa? hvordan produkter og kommunikasjon mot eldre skal utformes slik at eldre fa?r dekket sine næringsbehov. Overordnet kunnskap partnerne ønsker a? tilegne seg i denne del av prosjektet er faktorer som styrer matrelatert forbrukeratferd hos eldre i dag, og hvilke faktorer som vil være styrende for matvalg hos eldre i tiden framover. Det er viktig at man tilegner seg kunnskap om hvordan man best kan tilby produkter og valgsituasjoner som er spesialtilpasset gruppen. Det er ogsa? relevant a? undersøke om økt kunnskap hos ma?lgruppen vil pa?virke forbrukeraksept.

Denne prosjektretningen fordeles over to doktorgradsprosjekter, hvor ett prosjekt studerer tematikken fra perspektivet til hjemmeboende eldre (og deres pa?rørende) - det vil si med fokus pa? dagligvaremarkedet. Det andre doktorgradsprosjektet vil arbeide med det samme temaet, men fra et institusjonsperspektiv. Som beboer pa? institusjon er det ikke personen selv som tar beslutningene om hvilke produkter som skal handles inn og konsumeres, og derfor er beslutningsrekkene for kjøp og forbrukeraksept annerledes.

Til stillingene søker vi deg som har en sterk faglig bakgrunn med femårig samfunnsvitenskapelig mastergrad innenfor økonomi/administrasjon, markedsføring, psykologi, sosiologi, ernærings-/matrelaterte fag, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning, fortrinnsvis av nyere dato. Dersom karakteren din på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet begge hver for seg tilsvarer B eller bedre, er du blant de vi søker etter. Avslutter du utdanningen din våren 2018 er du også velkommen til å s&osla

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 263 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/06/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Stavanger.

Dirección: Ullandhaug 4036 STAVANGER.

Ver las 431 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: