Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Profesionales de enfermería > Srednja Medicinska Sestra S Specialnimi Znanji (šifra 6196), V Zavodu Za Prestajanje Kazni Zapora Ljubljana, V Sektorju Za Tretma, V Oddelku Za Vzgojo - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI (ŠIFRA 6196), V ZAVODU ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, V SEKTORJU ZA TRETMA, V ODDELKU ZA VZGOJO - M/Ž

Oferta en Eslovenia de Profesionales de enfermería

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Strokovnjaki/strokovnjakinje : Zdravstveni strokovnjaki/zdravstvene strokovnjakinje : Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego in babištvo : Strokovnjaki/strokovnjakinje za zdravstveno nego

Descripción de la oferta de trabajo:

ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE ZAPRTIH OSEB IN CELOSTNA OBRAVNAVA IZVAJANJE DRUGIH NALOG ENAKE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI S ŠIRŠEGA PODROČJA DELA IZVAJANJE INTERVENCIJ PSIHIATRIČNE ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE EVIDENTIRANJE POSTOPKOV IN INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE,

ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO(INDIVIDUALNO, SKUPINSKO) Z ZAPRTIMI OSEBAMI V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE SODELOVANJE OB IZREDNIH DOGODKIH, KI NASTANEJO ZARADI VAROVANJA IN NADZORA PRI IZJEMNO ZAHTEVNIH ZAPRTIH OSEBAH IN POMOČ PRI ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENE NEGE SODELOVANJE PRI OBRAVNAVI ODVISNOSTI SODELOVANJE PRI IZVAJANJU OSNOVNEGA IN PREVENTIVNEGA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V AMBULANTI NABAVA IN IZDAJA ZDRAVIL Z VSEMI EVIDENCAMI IZVAJANJE IN POMOČ PRI IZVAJANJU USPOSABLJANJE IN OBNAVLJANJA ZNANJ IZ NUDENJA PRVE POMOČI ZAPOSLENIH V UPRAVI IZVAJANJE DRUGIH NALOG ENAKE ALI PODOBNE ZAHTEVNOSTI S ŠIRŠEGA PODROČJA DELA.

, Kandidat vloži vlogo z označbo:»Javna objava–srednja medicinska sestra s specialnimi znanji, št.110-156/2019« na naslov:Zavod za prestajanje kazni zapora Ljubljana, Povšetova ulica 5,1000 Ljubljana ali na elektronski naslov:zpkz-ljgov.si.Kandidat mora imeti srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednja strokovna izobrazbasmer-zdravstvo najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,opravljen strokovni izpit,znanje uradnega jezika državljanstvo RS,ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja ki se preganja po uradni dolžnosti,ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti.Obvezne priloge k vlogi so:izjava o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe,izjava o vseh dosedanjih zaposlitvah,da je državljan Republike Slovenije,ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti,ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja,ki se preganja po uradni dolžnosti,izjava,da za namen te objave dovoljuje Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.Javna objava z vsemi ostalimi informacijami in pogoji je objavljena na spletni strani državne uprave, https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA LJUBLJANA, Povšetova ulica 5 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: . .
Contact Email: zpkz-ljgov.si

Identificador de la vacante:NR29857.

Ver las 949 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: