Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremačica - Sobarica/spremač - Sobar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Spremačica - Sobarica/spremač - Sobar

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Traducción de la profesión: Elementary occupations › Cleaners and helpers › Domestic, hotel and office cleaners and helpers › Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments.

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis posla: održavanje čistoće svih soba i svih službenih i javnih prostora Bolnice s pripadajućom opremom.

N A T J E Č A J

za popunu slobodnih radnih mjesta

na neodređeno vrijeme

SPREMAČICA-SOBARICA/SPREMAČ - SOBAR (M/Ž) - 2 izvršitelja/izvršiteljice

Uvjeti: završena osnovna škola.

U ponudi na natječaj kandidati/kandidatkinje dostavljaju pismenu zamolbu i životopis, te prilažu odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja:

- dokaz o stečenom zvanju odnosno završenom traženom školovanju,

- dokaz o potrebnom radnom iskustvu, ukoliko je isto uvjet,

- domovnicu ili drugi odgovarajući dokument kao dokaz o pravu zapošljavanja u RH.

Kandidati/kandidatkinje cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, na hrvatskom jeziku, dok će izabrani kandidati/kandidatkinje biti pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Kandidat/kandidatkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dužan/dužna je uz prijavu na natječaj, uz dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, kao i dokaz da je nezaposlen/nezaposlena, budući da ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima, tj. ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja.

Sukladno prethodnoj odredbi, ukoliko se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 102. stavaka 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna/dužan je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 103. stavku 1. gore navedenog Zakona (Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji -14.12.2017.), a ukoliko se na ovaj natječaj prijavi osoba iz čl. 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), da bi ostvarila prednost pri zapošljavanju, dužna/dužan je prijavi priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja kao i sve ostale dokaze navedene u članku 9. stavak 2. i 3. gore navedenog Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Ustanova pridržava pravo za kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete natječaja provesti intervju i testiranje, a vrijeme i mjesto održavanja istih objaviti će se na web stranici Bolnice (www.sbvzt.hr) pod „Natječaji“.

Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“ u pismenom obliku isključivo putem pošte na adresu: Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Trg sv. Martina br. 1, 42223 Varaždinske Toplice s naznakom: «natječaj za popunu slobodnog radnog mjesta (naznaka radnog mjesta za koje se natječe) - NE OTVARATI - ». Na poleđini kuverte s ponudom obavezno navesti osobne podatke (ime i prezime i adresu).

Ponude se neće preuzimati u prijamnom uredu Bolnice.

Ponude koje neće biti dostavljene sukladno navedenom, neće se razmatrati.

Osobni podaci kandidata/kandidatkinje prikupljaju se i obrađuju isključivo radi provođenja natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Nepravovremene i nepotpune ponude i ponude koje nisu na hrvatskom jeziku, te ponude poslane e-mailom neće se razmatrati.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima natječaja, tj. izbora biti obaviješteni putem oglasnih ploča Bolnice i internetske stranici Bolnice (www.sbvzt.hr)

Dostavljena dokumentacija neće se vraćati.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata/kandidatkinju, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima/kandidatkinjama.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: Specijalna bolnica Varaždinske Toplice.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg sv. Martina 1, 42223 Varaždinske Toplice

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2190114.

Ver las 403 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales › Limpiadores y asistentes › Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas › Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: