Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Croacia de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

Spremač/spremačica

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

 

Spremač/ica 

 

 1. Jedan (1) izvršitelj/ica, rad na neodređeno nepuno radno vrijeme – povećan opseg posla mjesto rada ZAGREB

Kandidat treba ispunjavati opće uvijete prema članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13).

 

Uz pisanu prijavu/molbu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente u preslici:

 • Preslika dokaza o državljanstvu
 • Presliku rodnog lista
 • Diplomu/ uvjerenje o stečenoj stručnoj spremi
 • Radni životopis
 • Uvjerenje o nekažnjavanju odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka(ne starije od 6 mjeseci) da ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13)
 • elektronički zapis o radno pravnom statusu

   

  Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja

  Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijave za natječaj s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu:

 

Dječji vrtić SUNČEV SJAJ – NAZARET, PODRUŽNICA ZAGREB, Vrhovec 45, Zagreb – "Natječaj za spremača/icu"

 

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta neće se razmatrati. O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana donošenja odluke

 

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.

 

Natječaj je objavljen na web stranici i oglasnoj ploči HZZ i Dječjeg vrtića Sunčev sjaj – Nazaret, s danom 07. lipanj 2019. godine

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ SUNČEV SJAJ - NAZARET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Vrhovec 45, Zagreb

Identificador de la vacante:1764421.

Ver las 2,050 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: