Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač / Spremačica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ / SPREMAČICA. Croacia

Ofertas de trabajo de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Sveučilište u Splitu

PRAVNI FAKULTET

Split - Domovinskog rata 8

objavljuje natječaj

  1. za izbor jednog izvršitelja u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na radno mjesto IV. vrste zvanja – spremačica;

    Uvjeti: SSS, 5 godina radnog staža

Uz prijavu na natječaj treba dostaviti: životopis, preslik svjedodžbe o završenom obrazovanju, domovnicu (preslik), preslik osobne iskaznice, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana), dokaz o radnom stažu (potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 102. i 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, br. 121/17), imaju prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima i dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze iz čl. 103. stavak 1. dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su izričito suglasni da Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o provedbi Uredbe o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, br. 42/2018).

Prijave s potrebnom natječajnom dokumentacijom podnose se Dekanatu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Domovinskog rata 8, 21 000 Split, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Pristupnici na natječaj bit će pozvani na usmeni razgovor.

Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola.

Napomena:

Natječaj je objavljen u "Narodnim novinama" , dana 29. svibnja 2019. godine (br.54) i od tog datuma je rok za prijavu kandidata.

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: DOMOVINSKOG RATA 8, 21000 SPLIT

Identificador de la vacante:1761416.

Ver las 2,048 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: