Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos > Spremač/ica škole

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SPREMAČ/ICA ŠKOLE. Croacia

Trabajar de Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos en Croacia

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos.

Elementary occupations : Cleaners and helpers : Domestic, hotel and office cleaners and helpers : Cleaners and helpers in offices, hotels and other establishments

Descripción de la oferta de trabajo:

Temeljem članka 107.  Zakona  o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08.,

 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12,94/13.,152/14.,07/17. i 68/18 ) ravnateljica Škole

raspisuje

                                                    N  A  T  J  E  Č  A  J

                                              za popunu radnog  mjesta

 

  1. SPREMAČICA ŠKOLE      1 izvršitelj,                                                    

            Na puno određeno radno vrijeme (zamjena za bolovanje)     

 Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 

Životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, rodni list,

uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak ( ne stariji od 6 mjeseci), elektronski ispis staža osiguranja iz Hrvatskog zavoda za MIO.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim i oglasnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i OŠ Dragutina Tadijanovića, Vukovar  i  otvoren je od  30.05.2019. godine do  06.06.2019. godine.

 

                                                           2.

 

 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze iz kojih je vidljivo navedeno pravo.

 

Kandidat koji se poziva na prednost pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavka.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. istog Zakona.

 

POVEZNICA NA INTERNETSKU STRANICU MINISTARSTVA NA KOJOJ SU NAVEDENI DOKAZI POTREBNI ZA OSTVARIVANJE PRAVA PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU:

 

 

https://branitelji.gov.hr/UserDocslmages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%/A1ljavanje/POPIS%

20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%AOLJAVANJU.pdf

 

 

Nepotpuna i nepravodobno dostavljena dokumentacija neće se razmatrati.

 

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:

Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, 204. vukovarske brigade 24 A, 32 000 Vukovar

 

O rezultatu natječaja kandidati će biti obavješteni putem internetske stranice škole.

Natječajnu dokumentaciju kandidati mogu preuzeti u tajništvu škole svakog radnog dana od 8,00 do 12,00 sati.

 

 

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA VUKOVAR.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: 204.VUKOVARSKE BRIGADE 24A, VUKOVAR

Identificador de la vacante:1761238.

Ver las 2,059 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Limpiadores y asistentes : Limpiadores y asistentes domésticos de hoteles y oficinas : Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: