Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Profesionales de enfermería > Spesialsykepleier 1 100 % Fast St. Haugtun Oms.senter Sykehjem

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Spesialsykepleier 1 100 % fast st. Haugtun oms.senter sykehjem

Oferta en Noruega (Oppland) de Profesionales de enfermería

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Beskrivelse av arbeidsstedet

Avdeling 3AB ligger på Haugtun Omsorgssenter i 3. etasje.

Avdelingen består av to enheter; en lindrende enhet og en rehabiliteringsenhet.

Rehabiliteringsenheten har 6 korttidsplasser og er en enhet for pasienter som har behov for rehabilitering. Enheten tilbyr høy ekspertise av et tverrfaglig team av speialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere med og uten etterutdannelse, fysio- og ergoterapeut samt lege.

Enheten har et godt tverrfaglig fag- og arbeidsmiljø med gode muligheter for kompetanseheving.

Lindrende enhet har også 6 korttidsplasser og er en enhet for palliative pasienter hvor det tilbys høy ekspertise innen symptomlindring og helhetlig pleie og omsorg av pasienter og deres pårørende.

Begge enheter har en spesialsykepleier 1 hver som har delegert mye fagansvar i avdelingen og samarbeider godt om felles oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene er varierte og spennende med hovedfokus på rehabilitering, sykepleie, legemiddelhåndtering, brukermedvirkning, mestring, tilrettlegging, samarbeid og teamarbeid. Oppgavene er i henhold til stillingsbeskrivelsen for spesialsykepleier 1.

Dokumentasjon i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer

Veiledning/opplæring av ansatte, studenter og elever

Tverrfaglig samarbeide innen egen kommune og eksternt

Ivaretakelse av brukerens rettigheter i samarbeid med brukeren, pårørende og hjelpeverge gjennom primærkontakt/ primærgruppearbeid/ansvarsgrupper

Pådriver for kvalitetssikring av tjenesten

Pådriver for faglig utvikling og etisk refleksjon

Ansvar for å søke råd/bistand og veiledning når det er behov

Ansvar for egenutvikling og nytenkning innen faget og i arbeidet forøvrig

Være pådriver for et inkluderende og godt arbeidsmiljø

Har faglig instruksjonsmyndighet innenfor sitt fag

Ansvar for koordinering av personalressurser når avdelingsleder ikke er tilstede

Andre oppgaver relatert til stillingens formål spesifiseres i egen arbeidsinstruks utarbeidet av nærmeste leder

I tillegg er det utarbeidet en egen instruks for spesialsykepleier 1 som er gjeldende utover oppgaver beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Kvalifikasjoner

Autorisasjon som sykepleier med relevant videreutdanning helst da innen rehabilitering. Det er også en forutsetning med interesse og engasjement for fagfeltet samt praktisk erfaring innen rehabilitering.

Vedkommende må også kunne ta initiativ, være proaktiv og kunne jobbe selvstendig men også i team, samt kunne jobbe med fag, fagutvikling, prosjektarbeid. Det er en forutsetning med svært god skriftlig og muntlig fremstilling på norsk samt gode dataferdigheter.

Personlig egnethet vektlegges sterkt.

Vi kan tilby

Spennende og utviklende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig, åpent og inkluderende godt arbeidsmiljø med særdeles hyggelige kollegaer.

Kontaktpersoner

Nærmere informasjon om stillingen ved

Unntatt offentlighet må begrunnes!

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11. Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. Se www.gjovik.kommune.no

Attester og vitnemål skal ikke innsendes, men medbringes ved evt. intervju.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Se annonse

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 124 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Haugtun Omsorgssenter.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:05021905000072.

Ver las 1,207 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: