Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Lituania > Specialistė (-as) - Padėjėja (-as)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Specialistė (-as) - padėjėja (-as). Lituania

Oferta de empleo en Lituania

Descripción de la oferta de trabajo:

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vilniaus regiono apylinkės teismo specialistas-padėjėjas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis –teikti teisėjams metodinę ir praktinę pagalbą ruošiantis bylų nagrinėjimui. Pagrindinė šias pareigas einančio darbuotojo darbo vieta – Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai Ukmergės g. 322, Vilnius.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendrosios veiklos srityje- dokumentų valdymo.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį  koleginį teisinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklą ir dokumentų valdymą;

4.3. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

4.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

4.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer, naudotis šiuolaikinėmis komunikacijomis, informacijos paieškos bei perdavimo priemonėmis, informacinėmis technologijomis

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. renka teisėjams reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją.

5.2. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;

5.3. rengia raštų ir kitų dokumentų projektus;

5.4. teikia interesantams informaciją telefonu;

5.5. vykdo kitus teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojų, teisėjų su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6. Už įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai paval

País del trabajo: Lituania.

Número de puestos: 1.

Empleador: Vilniaus regiono apylinkės teismas.

Instrucciones para solicitar:

Phone

Forma de contacto:

  • Teléfono: +370 52 752597
  • Correo electrónico: kristina.beleckieneteismas.lt

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Marzo de 2023, y con identificador de la vacante:32403BB2-1CCD-4D76-90D1-CD68624E0D2A.