Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Empleo en Kesk-Eesti (Estonia) de Profesionales del trabajo social

Sotsiaaltöö SpetsialistClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.
Tippspetsialistid : Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna spetsialistid : Sotsioloogid ja religiooni valdkonna spetsialistid : Sotsiaaltöötajad ja nõustajad.

Descripción de la oferta de trabajo:
•vastavus avaliku teenistuse seaduses ja sotsiaalhoolekandeseaduses sätestatud nõuetele; •erialane kõrgharidus; •hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, Outlook jms); •teenistusülesannete täitmisega seonduvate seaduste tundmine ning üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist. Töö eeldab: •head suhtlemisoskust; •koostöövalmidust; •algatusvõimet; •pingetaluvust. Kasuks tuleb: •ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt vene keel); •eelnev töökogemus sotsiaaltöö alal.•toimetulekutoetuse, vajaduspõhise peretoetuse ning valla sotsiaaltoetuste taotluste menetlemine ja vormistamine; •nõustamine sotsiaalhoolekandealastes küsimustes; •abivajava kliendi vajaduste hindamine ning abistamiseks sobivate meetmete väljapakkumine; •koostöövõrgustiku loomine sotsiaalhoolekande eri tasandite ja asutustega; •sotsiaalvaldkonna arengutegevustes osalemine; •valla eestkostel olevate lastega seonduvate küsimuste lahendamine, eestkostega seotud toimingute tegemine ning vastava dokumentatsiooni ja aruandluse koostamine; •puudega inimese sõiduki parkimiskaartide väljastamine; •humanitaarabi jagamise korraldamisest osa võtmine; •sotsiaaltranspordi koordineerimine; •sotsiaalnõuniku poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.•võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd; •head töökeskkonda; •sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda. CV ja motivatsioonikiri palume saata 16. novembriks 2017 e-postiga aadressil vallavalitsusReemplazar por una arrobakohila.ee. Kirjas palun näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Kesk-Eesti.

Ver 406 ofertas de trabajo en "Kesk-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 03/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Lenguas exigidas: estonio: (notable) .

Carnet de conducir: Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 toneladas.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Väino Maasalu, vaino.maasaluReemplazar por una arrobakohila.ee, 55560086

Empresa: Kohila Vallavalitsus.

Dirección: Vabaduse tn 1, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond.

Contacto: Väino Maasalu

Email: vaino.maasaluReemplazar por una arrobakohila.ee

Teléfono: 55560086.

Ver las 494 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

lastekaitsespetsialist. Estonia, 10 Dic. 2017.

noorsootöötaja. Estonia, 10 Dic. 2017.

sotsiaaltööspetsialist. Estonia, 10 Dic. 2017.

juhataja-vanemtegevusjuhendaja. Estonia, 09 Dic. 2017.

noorsootööspetsialist. Estonia, 07 Dic. 2017.

erivajadustega laste spetsialist. Estonia, 07 Dic. 2017.

spetsialist (ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks). Estonia, 01 Dic. 2017.

noorsootöötaja. Estonia, 30 Nov. 2017.