Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Sotsiaalosakonna Juhataja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sotsiaalosakonna juhataja. Estonia

Trabajos en Estonia de Profesionales en operaciones financieras y administrativas

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Ametikoha põhiülesanded on: korraldab ja koordineerib sotsiaalhoolekannet, sotsiaaltööd ja lastekaitsealast tegevust Tõrva vallas vastavalt ametijuhendile; juhib ja korraldab vallavalitsuse sotsiaalosakonna tööd ning määrab teenistujate tööjaotuse, töötab välja alluvate ametijuhendid ja korraldab arenguvestlusi; selgitab välja valla arengu seisukohalt lahendamist vajavad valdkondlikud probleemid ning teeb ettepanekuid vallavalitsusele nende lahendamiseks; selgitab välja sotsiaalvaldkonda puudutavate projektide vajaduse ja aitab kaasa nende väljatöötamisel, osaleb ja viib projekte ellu; informeerib huvigruppe valdkonda puudutavatest algatustest ja otsustest ning osaleb dialoogis võimalike ootuste ja mõjude määratlemisel; osaleb komisjonide tegevuses ning vallavalitsuse ja vallavolikogu istungitel; pakub välja ideid sotsiaalteenuste parendamiseks ja osaleb eelnõude koostamisel.

Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd; koolitusi enesetäiendamiseks; toetavat meeskonda; töökohta suvituslinnas Tõrvas; põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Muud nõuded: Kõrgharidus või sellega võrdsustatud haridustase ja vähemalt 3 aastane töökogemus avalikus teenistuses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses või ametikoha töövaldkonnas; oskus planeerida tööprotsessi ning sotsiaalvaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtete tundmine; teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning oskus koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte; hea koostöö,- suhtlemis,- ja ajakasutusoskus, otsustusvõime, suutlikkus võtta iseseisvalt vastu otsuseid teenistuskoha pädevuse piires, kohuse- ja vastutustunne, väga hea pingetaluvus; oskus välja töötada uusi lahendusi, muudatusi algatada, omaks võtta ja ellu viia; ametikohal vajalike arvutiprogrammide ja andmekogude käsitsemise oskus; inglise ja vene keele oskus vähemalt B2-tasemel; B-kategooria juhiluba

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Tõrva Vallavalitsus (http://torva.kovtp.ee/).

Idiomas: estonio (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Dokumendid palume esitada 01. juuliks 2019 (k.a) digiallkirjastatult e-posti aadressil torvatorva.ee või Tõrva Vallavalitsusele aadressil Kevade 1, 68605 Tõrva, märgusõna „Sotsiaalosakonna juhataja“.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • haridust tõendava dokumendi koopia; muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Forma de contacto:

  • Teléfono: +372 506 0382
  • Correo electrónico: andres.agantorva.ee

Identificador de la vacante:1387791.

Ver las 196 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: