Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Estonia > trabajador social/trabajadora social > Sotsiaalhoolekande Vanemspetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sotsiaalhoolekande vanemspetsialist. Estonia

Trabajo de trabajador social/trabajadora social en Estonia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Profesionales del trabajo social › trabajador social/trabajadora social.

Traducción de la profesión: Tippspetsialistid › Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna spetsialistid › Sotsioloogid ja religiooni valdkonna spetsialistid › Sotsiaaltöötajad ja nõustajad.

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: • kodanike vastuvõtmine, nõustamine ja teavitamine nende õigustest ja sotsiaaltoetuste taotlemise võimalustest ning vajadusel isikute abistamine erinevate taotluste vormistamisel statistiliste aruannete koostamine;

• abistamist vajavate inimeste väljaselgitamine ja abistamise korraldamine (kodukülastuste teostamine), isikute abivajaduse hindamine, toetuse ja hoolduse määramiseks materjalide ettevalmistamine ning vastavates asjaajamistes abistamine;

• isikute probleemistiku spetsiifikast lähtuvalt erinevate juhtumitööde kavandamine ja korraldamine kaasates lahendusse erinevaid sotsiaalvõrgustikku kuuluvaid asutusi ja isikuid;

• koostöö tegemine teiste sotsiaal- ja lastekaitsetöötajatega, erinevate asutuste ja organisatsioonidega. Vajadusel korraldada isikutele, kes pole võimelised ise Politsei ja Piirivalveameti poole pöörduma, isikut tõendavate dokumentide taotluste sisseandmine ja dokumentide kättesaamine;

• dokumentide (lepingud, kirjad, projektid jm) ettevalmistamine;

• kodukülastuste tegemine teenistusülesannete täitmise eesmärgil.

Omalt poolt pakume: Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd, põhipalka 1600 eurot (bruto) ning puhkust 35 kalendripäeva.

Muud nõuded: Sobiva kandidaadi eelduseks on:

• sotsiaaltöö kõrgharidus või kutseseaduse alusel välja antud sotsiaaltöötaja kutse;

• eesti keele suuline ja kirjalik valdamine C1 või sellele vastaval tasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil;

• varasem töökogemus sotsiaalhoolekande valdkonnas kolm aastat;

• teksti-ja tabeltöötlusprogrammide ning WD-dokumendihaldussüsteemi, STAR (sotsiaalteenuste- ja toetuste register) andmeregistri kasutamise oskus.

Kasuks tuleb:

• varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas

• B-kategooria juhiload

Sotsiaalhoolekande vanemspetsialistina töötamas näeme inimest, loob positiivse suhtluskeskkonna ja käitub vastavalt headele tavadele, väärtustab eetikapõhimõtteid sotsiaaltöös ning kes tegutseb eesmärgipäraselt, usaldab praktilist tarkust, julgeb tõstatada probleeme ja julgeb otsustada oma pädevuse piires.

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Empleador: Kohtla-Järve Linnavalitsus (http://www.kohtla-jarve.ee/).

Instrucciones para solicitar:

Kandideerimiseks palume saata CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressil: cvkjlv.ee või aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn, kasutades märksõna „Sotsiaalhoolekande vanemspetsialist“.
Dokumentide esitamise viimane päev on 7. jaanuar 2024. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).

Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal. Kandideerijatele tagasiside andmine toimub e-posti teel.
• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV

Forma de contacto:

  • Teléfono: 53025444
  • Correo electrónico: maie.kiikkjlv.ee

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 09 de Diciembre de 2023, y con identificador de la vacante:1561780.

Ver las 155 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales › Especialistas en ciencias sociales y teología › Profesionales del trabajo social › trabajador social/trabajadora social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: