Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Trabajadores y asistentes sociales > Sosialkonsulent - Nav Sosial Avklaring/utredning

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sosialkonsulent - NAV Sosial Avklaring/Utredning. Oslo

Ofertas de trabajo en Oslo (Noruega) de Trabajadores y asistentes sociales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Legal, social and religious associate professionals : Social work associate professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Bydel Grünerløkka ligger midt i Oslo sentrum øst og har 57.000 innbyggere.

Vi er 1.300 ansatte som forvalter bydelens felles møteplasser og yter tjenester innen helse, sosial og oppvekst. Bydelen har gjennomgått store endringer de siste årene og kan karakteriseres ved: ”Fra slitt til hipt, fra tett til tettere og fra stokk til barnevogn”.Bydelens visjon er: Bydel Grünerløkka – med omtanke for mangfoldet.

Arbeidsmiljøet vårt skal speile at bydelen trives med forskjellighet og mangfold og at vi vektlegger dette sammen med utdanning og praksis.Bydelen er en bydel der alle har like muligheter og samme rettigheter uavhengig av tro, kjønn, alder, seksuell orientering, funksjonsdyktighet og etnisk opprinnelse.Les mer om Bydel GrünerløkkaNAV Grünerløkka sosialtjeneste er en velfungerende og innovativ arbeidsplass med ca.

150 ansatte på kommunal side.

Vi er organisert i 7 fagavdelinger, og vi søker nå etter en sosialkonsulent i avdeling for Avklaring og tiltak.

Avdelingen har pr. i dag 10 ansatte.

Vi er opptatt av tett oppfølging og samarbeid i forhold til kvalifisering og helseavklaring, herunder avklaring av trygderettigheter.

Vi jobber primært etter lov om sosiale tjenester i NAV.

I denne er formålet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.Det stilles store forvaltningsmessige krav til arbeidet som utføres.

Stillingen krever stor arbeidskapasitet, ryddighet både i framtoning og faglig tilnærming, samt fleksibilitet til å håndtere mange og utfordrende situasjoner.

Det stilles forventninger til innovativ tenkning, kreativitet og utvikling av avdelingens arbeid.Arbeidsoppgaver

 • Som sosialkonsulent hos oss vil du ha ansvaret for en klientrode.

  Arbeidet består av oppfølging av brukere i en vanskelig livssituasjon, økonomisk råd og veiledning samt saksbehandling etter Lov om sosiale tjenester i NAV.

  Vi jobber for å gjøre våre brukere økonomisk selvhjulpne, og arbeider tett med NAV stat i forhold til arbeidsrettede tiltak, avklaring av arbeidsevne, arbeidsavklaringspenger og utredning mot uføretrygd.

Kvalifikasjoner
 • Du må ha relevant universitets- og/eller høyskoleutdanning, dvs sosialfaglig utdanning, fortrinnsvis sosionom
 • Du må ha relevant erfaring fra NAV
 • Du må kunne bruke de ulike datasystemene som er nødvendig for stillingen (Fasit, Arena, Gosys)
 • Du må ha god kjennskap til NAVs tiltaksportefølje og andre relevante kvalifiseringsarenaer, samt erfaring med kvalifiseringsarbeid
 • Du må ha erfaring med å gjøre helseavklaringer og funksjonsvurderinger opp mot de statlige ytelsene, primært arbeidsavklaringspenger
Utdanningsretning
 • Helse-, sosial- og idrettsfag
 • Samfunnsfag og juridiske fag
Utdanningsnivå
 • Høyskole/Universitet/Diplom/BachelorgradCand.Mag.
Personlige Egenskaper