Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Finlandia > Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley > Sosiaalihuollon Ylitarkastaja

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley en Finlandia

Sosiaalihuollon Ylitarkastaja

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes.

Asiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat : Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet : Muut julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Aluehallintovirasto edistää alueellista yhdenvertaisuutta hoitamalla lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Virastomme edistää perusoikeuksia ja oikeusturvaa, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta, opetus- ja kulttuuritoimen palveluita sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä.

Virastomme on savuton.

Hoidamme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä eläinlääkintä-, elintarvike-, kuluttaja- ja alkoholihallinnon alueellista elinkeinovalvontaa ja lupahallintoa. Edistämme julkisen ja yksityisen palvelu- ja elinkeinotoiminnan asianmukaisuutta sekä ohjaamme ja tuemme palveluntuottajien toimintaedellytyksiä. Vaikutamme ihmisten perusoikeuksiin ja oikeusturvaan myös ratkaisemalla kanteluja.

Työpaikan tiedot: Etelä-Suomen aluehallintovirasto Birger Jaarlin katu 15 13100 Hämeenlinna

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ratapihantie 9 00520 Helsinki

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kauppamiehenkatu 4 45100 Kouvola

TEHTÄVÄN KUVAUS

Etelä-Suomen aluehallintoviraston peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualueen sosiaalihuoltoyksikössä on haettavana sosiaalihuollon ylitarkastajan virka. Virka on uusi.

Sosiaalihuoltoyksikön tehtäviin kuuluu julkisen sosiaalihuollon ja yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus- ja valvontatehtäviä, yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusasiat sekä kehitysvammahuollon oikaisuvaatimusten käsittely. Työskentelemme yhteistyössä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kanssa.

Sosiaalihuollon ylitarkastajan tehtäviin kuuluvat vanhuspalvelujen (mukaan lukien kotiin annettavat palvelut) ja vammaispalvelujen asiantuntijatehtävät sisältäen yksityisten ja kunnallisten sosiaalipalvelujen ohjauksen ja valvonnan, toimintayksiköiden tarkastukset sekä asiantuntijalausunnot. Pääpaino on vanhuspalveluissa. Sosiaalihuollon ylitarkastaja vastaa itsenäisesti ohjaus- ja valvontaprosessin etenemisestä ja toteuttamisesta oman tehtäväalueensa osalta ja toimii valvonta-asioiden esittelijänä.

Aluehallintoviraston toimipaikat ovat Hämeenlinnassa, Helsingissä ja Kouvolassa, joista Hämeenlinna on päätoimipaikka. Valittava henkilö voi esittää toiveen työskentelypaikkakunnasta.

VAATIMUKSET

Parhaimmat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, esimerkiksi yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto, jossa pääaineena sosiaalityö, sosiaalipolitiikka tai yhteiskuntapolitiikka. Odotamme sosiaalihuollon ja erityisesti vanhuspalveluiden työkokemusta, kokemusta hallinnollisista ohjaus- ja valvontatehtävistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän hyvää tuntemusta.

Arvostamme oma-aloitteisuutta, tehokasta työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja, kykyä toimia itsenäisesti ja tiimin jäsenenä sekä hyvää kirjallista ilmaisutaitoa.

Ei säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävä on sijoitettu aluehallintovirastojen palkkausjärjestelmän tehtävän vaativuustasolle 11B. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3 840,55 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa 5-45 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

tai sopimuksen mukaan.

Vakinainen.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää matkustamista ja voimassa olevaa henkilöauton ajo-oikeutta.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

ID: 28-540-2019

Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Postitse: Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kirjaamo Birger Jaarlin katu 15, PL 150 13101 Hämeenlinna

País del trabajo: Finlandia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Empleador: Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:9970277.

Ver las 52 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: