Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Especialistas en políticas de administración > Sommarvikarar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Especialistas en políticas de administración en Noruega

Sommarvikarar

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4341745282 Presentasjon av stillingen:

NAV Økonomiteneste (ØT) utfører landsdekkande økonomitenester for NAV. Vi autoriserer utbetalingar til NAV sine stønadsmottakarar og leverandørar. I tillegg håndterer vi lønn for NAV sine tilsette og utfører rekneskapsoppgåver for heile NAV. ØT sine kontorlokale ligg på Leikanger og vi er 88 tilsette, fordelt på tre seksjonar.

Vi har ledige stillingar som sommarvikar innafor perioden 15.06.-16.08.2020.

Arbeidsoppgåver

 • Sakshandsaming lønn og rekneskap
 • Fakturabehandling
 • Betaling og oppfølging
 • Andre førefallande oppgåver
 • Det kan bli aktuelt med utviklingsoppdrag i tillegg til løpande driftsoppgåver

Kvalifikasjonar

 • Relevant utdanning på universitets- eller høgskulenivå, eller er i gang med studiar innan økonomi
 • Evne til å arbeide systematisk, nøyaktig og effektivt
 • Gode digitale ferdigheiter

Utdanningsretning

 • Økonomi
 • IT

Utdanningsnivå

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad

Personlege eigenskapar

 • Positiv og fleksibel
 • Nysgjerrig på nye arbeidsoppgåver
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Spennande jobb i eit stort fagmiljø
 • God opplæring
 • Lønn etter kvalifikasjonar
 • Trivelege kollegaer og godt arbeidsmiljø

Kontaktinformasjon

Kari Hilde Skjæret, fungerande seksjonsleiar, 95982919, kari.hilde.skjeretnav.no

Ingeborg Husabø Bjørseth, fungerande nestleiar, 48294414, ingeborg.husabo.bjorsethnav.no

Arbeidssted

Sognefjordvegen 56

6863 Leikanger

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:NAV

Referansenr.:4341745282

Stillingsprosent: 100%

Sommerjobb

Søknadsfrist: 01.03.2021

Om arbeidsgiveren:

NAV (Arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstenester til Noregs befolkning. Vi har 19 000 medarbeidarar fordelt over heile landet. NAV skal gje menneske mogelegheiter, og vårt hovudmål er å få fleire i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ynskjer meiningsfulle og varierte arbeidsoppgåver.  

NAV er ein inkluderande arbeidsplass som er prega av mangfald. Vi ynskjer at alle kvalifiserte kandidatar søkjar jobb hos oss. Vi legg til rette for arbeidstilhøva om du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrar vi personar med nedsett funksjonsevne og/eller "hol i CV" om å søkje jobb hos oss. Dei er ein verdifull arbeidskraftressurs som NAV treng. Vi gjer oppmerksam på at opplysningar om tilsetjing av søkjar med nedsett funksjonsevne/”hol i CV” kan bli brukt i statistikken til regjeringa si inkluderingsdugnad.   

CV blir nytta til ei utvida søkjarliste. Du må grunngje om du ynskjer å bli fjerna frå offentleg søkjarliste. Sjå feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysingar kan bli offentleggjort sjølv om du har bede om å ikkje bli oppført i søkjarlista. Du vil bli varsla dersom ynskje om reservasjon ikkje blir teke til følgje. 

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 3.

Empleador: NAV ØKONOMITJENESTE.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:fd8cfc07-756a-4089-a505-978c1fca0bb3.

Ver las 529 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: