Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sokneprest med tjenestested Grue og Grue Finnskog - Solør, Vinger og Odal prosti - Solør, Vinger og Odal prosti

Oferta de empleo de Profesionales religiosos en Noruega (Hedmark)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Religious professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:
Bilde: Grue kirkeSolør, Vinger og Odal prosti består av kommunene: Nord Odal, Sør Odal, Kongsvinger, Eidskog, Grue, Åsnes og Våler. I prostiet er det ansatt 17 menighetsprester, to fengeselsprester (150%), feltprest på Bæereia Veteransenter. Prestene samles til månedlige konventer. Det legges vekt på etterutdanning og kompetansehevende tiltak i prostiet.Grue fellesrådsområde har to sokn med hver sin kirke, Grue og Grue Finnskog (ca. 5000 innbyggere).Grue kirke ligger på Kirkenær og er en steinkirke fra 1828, bygget etter Grue kirkes brann i 1822, med benkeplass til ca. 550. Kirken fikk i 1998 nytt orgel med 32 stemmer. Kirken har særskilt god akustikk for sang og musikk.Grue Finnskog kirke ligger på Svullrya og er en langkirke i tre fra 1886 med ca. 275 sitteplasser. Det er et godt samarbeid med Grue Finnskog sangkor. Menighetene betjenes av 100% sokneprest og 50% prostiprest som deler tjenestene mellom seg. De er med i etter tjenesteukeordningen for hele prostiet.Kirkekontoret ligger i sentrum, hvor prestene, kirkeverge og kontorsekretær holder til.Anmodning om å få sitt navn unntatt offentligheten må begrunnes i søknadsteksten, jfr. offentlighetsloven §25. Den som blir tilsatt i stillingen må legge fram politiattest (barneomsorgsattest) uten anmerkninger.Arbeidsoppgaver
 • Soknepresten er fast medlem av Grue Finnskog menighetsråd og Grue menighetsråd.
 • Konfirmantarbeidet fordeles mellom de to prestene. Konfirmasjonsperioden varer over høst og vårsemesteret med konfirmantgudstjenester rundt pinsetider.
 • Årsstatistikken for 2016 viser at det totalt var 16 dåp, 30 konfirmanter, 6 vielser og 64 begravelser. Antall forordnede gudstjenester er 45 i Grue sokn og 20 i Grue Finnskog sokn.
 • Prestene betjener regelmessig Grue alders- og sykehjem (90 sengeplasser) med gudstjenester og andakter.
 • I Grue kommune er det en barne- og ungdomskole i Grue. Det er 5 barnehager i kommunen og videregående skoler både i Våler, Åsnes og Kongsvinger kommune.
 • Trosopplæring er et prioritert tiltak i Grue. Som følge av dette vil det fra årsskifte være tilsatt en trosopplærer i 60% stilling. Dette realiseres ved at fellesråd, utover de statlige bevilgninger, gir økonomisk tilskudd for å muliggjøre en slik stillingsstørrelse.
 • Bokmål brukes i kirke og skole.
Kvalifikasjoner
 • Søkere må opplyse om de behersker begge målformer.
Utdanningsretning
 • Teologi / Livssynsfag
Utdanningsnivå
 • Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004)
 • Praktisk teologisk utdanning
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes som 1555 sokneprest
 • Innskudd i Statens Pensjonskasse.
 • Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lov- og regelverk for tilsetting i staten, samt etter tjenesteordning for menighetsprester.
 • Den som tilsettes må rette seg etter endringer i ansvars- og arbeidsoppgaver samt tjenestedistrikt som i framtiden kan gjennomføres innenfor lov, regelverk og tjenesteordning i Den norske kirke.
KontaktinformasjonEli Bekken, Rådgiver, 62550350Øystein Halling, Prost, 91346870Arbeidssted Kirkenær Nøkkelinformasjon: Annonsør:Den norske kirke, Hamar bispedømmeRef. nr.:3546841937Stillingsbrøk: 100%HeltidSøknadsfrist: 24.09.2017https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3546841937∁any_id=209003066&culture_id=NB-NOFor elektronisk søknadsskjema:Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hedmark.

Ver 18 ofertas de trabajo en "Hedmark" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/09/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Den norske kirke, Hamar bispedømme.

Dirección: 2260 KIRKENÆR.

Ver las 29 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Barnepastor Ræge menighet. Noruega, 11 Nov. 2017.

Institusjonsprest. Noruega, 28 Oct. 2017.

Sokneprest med Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna sokn som tjenestested - Fosen prosti. Noruega, 20 Oct. 2017.

Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen - Ofoten prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest i Indre-Helgeland med særskilt tjenestested Mo - Indre Helgeland prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Nevernes og Røssvoll - Indre Helgeland prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sjona - Indre Helgeland prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest med Sunde sokn som tjenestested - Ytre Stavanger prosti. Noruega, 23 Sep. 2017.