Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta en Sør-Trøndelag (Noruega) de Profesionales religiosos

Sokneprest Med Stadsbygd, Rissa, Hasselvika Og Sør-stjørna Sokn Som Tjenestested - Fosen ProstiClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Religious professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Fosen prosti ligger nordvest for Trondheimsfjorden. Prostesetet er i Rissa, en times reise fra Trondheim. Fra 1.1.2018 blir Leksvik og Rissa kommuner slått sammen til Indre Fosen kommune. 

 

Fosenhalvøya har om lag 25 000 innbyggere som slutter godt opp om folkekirka. Her er gode muligheter for friluftsliv og kultur. Vi har et variert næringsliv og forventning om vekst i sysselsetting.

 

Prostiet har fra årsskiftet 11 sokn, seks fellesråd og ni prestestillinger. Prosten har jevnlig møter med prestene. Det legges til rette for faglig utvikling for den enkelte.

Vår sokneprest blir pensjonist, og stilling som sokneprest i Fosen prosti med Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna sokn som tjenestested er ledig. Tjenestestedet utgjør dagens Rissa kommune med omkring 6600 innbyggere, 87 % er medlemmer av kirken. Området betjenes av to sokneprester. Det pågår et forsøk med sammenslåing av soknene som nå har et felles menighetsråd. Begge sokneprestene har sete i rådet i forsøksperioden. Sokneprestene deler kirkelige handlinger og gudstjenester, og har ansvar for hver sine konfirmantgrupper.Kommunesammenslåingen fra 1.1.2018 innebærer nye samarbeidsformer mellom alle seks sokn i den nye kommunen, og det arbeides med felles tjenesteuker for de tre sokneprestene i Indre Fosen. Rissa har hatt stabil prestedekning i lang tid. Det er gode rutiner for samarbeid mellom alle kirkelige ansatte. Kommunen har seks kirker og et variert gudstjenesteliv med gode frivillige medarbeidere. Trosopplæringen er godt i gang. Konfirmantarbeidet samordnes med felles tiltak og felles ledertreningstilbud lokalt og i prostiet etter konfirmasjonstiden. Kontorsted er Rissa kirkekontor som ligger i Rissa rådhus. Her er kontorfellesskap med kirkeverge, diakon, trosopplærer, begge sokneprester, organist, sekretærer og prosten i Fosen. Rissa kirkekontor videreføres i den nye kommunen.I Rissa sentrum ligger barneskole, ungdomsskole, videregående skole og Fosen folkehøyskole. Det er ei levende bygd med gode tilbud for innbyggerne. Det er godt kollektivt transporttilbud til Trondheim. For mer informasjon se: Rissa kommune og Rissa kirkelige fellesråd Ellers vises det også til bispedømmets hjemmeside: Kirken i NidarosTilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder og den som tilsettes må rette seg etter endringer i lover, tariffavtaler, reglement m.v. herunder spørsmål vedrørende tjenesteordning, beredskapsordning og andre avgjørelser som kan influere på tjenestens gjøremål.Søkerne gjøres oppmerksom på at de kan bli ført opp på den offentlige søkerlisten, selv om de ber om ikke å bli det. Søknad sendes elektronisk via www.kirkejobb.Arbeidsoppgaver
  • Soknepresten må påregne alle oppgaver i henhold til Tjenesteordning for menighetsprester.
  • Tjenesten er regulert gjennom arbeidsplaner og samarbeid med andre prester i prostiet.
  • Det må påregnes deltagelse i beredskap utover eget prosti.
Kvalifikasjoner
  • Søker må fylle vilkårene i henhold til "Kvalifikasjonskrav for tilsetting som menighetsprest", jfr § 2 i Forskrifter om tilsetting av menighetsprester og § 3 i Tjenesteordning for menighetsprester.
  • Ved tilsetting blir det tatt forbehold om at den som tilsettes kan fremlegge tilfredsstillende politiattest.
  • Målformen i soknene er bokmål. Søkere må opplyse om de behersker b

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sør-Trøndelag.

Ver 130 ofertas de trabajo en "Sør-Trøndelag" (Noruega).

Fecha de inicio: 20/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Den norske kirke, Nidaros bispedømme.

Dirección: 7100 RISSA.

Ver las 16 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sokneprest med Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Sør-Stjørna sokn som tjenestested - Fosen prosti. Noruega, 20 Oct. 2017.

Sokneprest i Ofoten prosti med særskilt tjenestested Ankenes og Skjomen - Ofoten prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest i Indre-Helgeland med særskilt tjenestested Mo - Indre Helgeland prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Nevernes og Røssvoll - Indre Helgeland prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest i Indre-Helgeland prosti med særskilt tjenestested Sjona - Indre Helgeland prosti. Noruega, 19 Oct. 2017.

Sokneprest med Sunde sokn som tjenestested - Ytre Stavanger prosti. Noruega, 23 Sep. 2017.

Sokneprest i Stangvik, Todalen og Åsskard i Surnadal kommune - Indre Nordmøre prosti. Noruega, 13 Sep. 2017.

Sokneprest i Stranda og Liabygda sokn. - Austre Sunnmøre prosti. Noruega, 08 Sep. 2017.