Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesionales religiosos > Sokneprest I Høybråten, Fossum Og Stovner Sokn - Groruddalen Prosti

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner sokn - Groruddalen prosti

Ofertas en Noruega (Oslo) de Profesionales religiosos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Religious professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

**En av landets mest spennende soknepreststillinger lyses med dette ut! Vi søker en sokneprest som kan være med på å videreutvikle og fronte det diakonale og flerkulturelle menighetslivet, slik at kirken kan gjøre en positiv forskjell i lokalmiljøet og i det enkelte menneskets liv.

Det å være sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner sokn (HFS) fordrer evne til nytenkning samt å ha et stort sosialt og diakonalt engasjement. Samtidig er vi på jakt etter en god pastoral leder med gode samarbeidsevner, som kan være en drivkraft i det strategiske arbeidet i soknet.**

HFS ønsker å være en kirke for alle som bor i vår store og mangfoldige menighet. Soknet har tre kirker: Høybråten, Fossum og Stovner er kirker i tre ulike lokalmiljøer. Det pågår en helhetlig plan for bruk av alle kirkene i Groruddalen. Vår målsetting er at våre gudstjenester skal oppleves livsnære for alle. Vi ønsker å utgjøre en forskjell lokalt og i Oslo gjennom vår åpne og inkluderende holdning til hele vårt nærmiljø. HFS har en stor stab av dyktige medarbeidere og mange frivillige. Det er et allsidig arbeid i menigheten. De prioriterte områdene er diakoni, migrantarbeidet, arbeid for barn og ungdom, religionsdialog, gudstjenester og trosopplæring for barn, ungdom og voksne.

Staben består pr. i dag av fire prester, daglig leder, menighetskonsulenter, to diakoner, tre organister, trosopplæringsleder, tre barne- og ungdomsarbeidere og vaktmester. Flere av stillingene er deltid. Til sammen er det 18 ansatte. HFS er ett av fem sokn i Groruddalen prosti.

Det diakonale arbeidet i soknet er omfattende og det er avgjørende at soknepresten har en diakonal forståelse av sin prestetjeneste. HFS ønsker å være en folkekirke med lav terskel der alle inviteres til et inkluderende fellesskap. I tillegg satser menigheten stort innenfor arbeidet med barn og ungdom. Vi søker en sokneprest som ser muligheter og evner å samarbeide med trosopplæringsleder og daglig leder om dette arbeidet.

Arbeidsoppgaver

 • Lede prestetjenesten i soknet
 • Videreutvikle de diakonale prosjektene i samarbeid med MR, daglig leder og diakoner
 • Utvikle og virkeliggjøre menighetens strategi i samarbeid med daglig leder, menighetsråd og øvrige medarbeidere
 • Være en tydelig teolog og inspirator
 • Ha gudstjenester og tjenesteuker etter oppsatt turnus
 • Delta i menighetens liv
 • Medlem i HFS menighetsråd og arbeidsutvalg
 • Sammen med daglig leder videreutvikle god kontakt med bydel og nærmiljø
 • Delta på stabssamlinger, fellessamlinger for prestene i prostiet og i Lederforum samt sokneprestmøter
 • Delta i Oslo bispedømmes beredskapsordning og annet samarbeid i prostiet
Utdanningsretning
 • Teologi / Livssynsfag
Utdanningsnivå
 • Cand. theol. med praktikum eller tilsvarende
Personlige Egenskaper
 • Gode samarbeidsevner, lagspiller
 • God kulturell forståelse og kompetanse
 • Strategiske evner med blikk for helheten i menigheten
 • Sosialt engasjement og en diakonal forståelse av prestetjenesten
 • Engasjement for arbeidet med gudstjenesten og evne til å reflektere teologisk
 • Lyttende, kontekstuell og livsnær i samtale og forkynnelse av evangeliet
 • Like å arbeide i team, verdsette tverrfaglighet og være løsningsorientert
 • Evne til å motivere, inspirere og være samlende
 • God gjennomføringsevne, fleksibilitet og evne til å ta initiativ
 • Gode administrative ferdigheter, strukturert
 • Evne til å spille på lag med lokalmiljøets aktører
 • God arbeidskapasitet
 • God rolleforståelse
 • Personlig egnethet vektlegges
Språk
 • Norsk
Vi tilbyr
 • Stillingen lønnes i stillingskode 1555 Sokneprest
 • Godtgjørelser etter gjeldende satser
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bedriftshelsetjeneste og IA-bedrift
 • Arbeidsveiledning
Kontaktinformasjon

Øyvind Stabrun, Prost, (+47) 48868728

Anders Uldal, prostesaksbehandler, (+47) 23629204

Arbeidssted

Oslo

Nøkkelinformasjon:

Annonsør:Den norske kirke, Oslo bispedømme

Ref. nr.:4057607103

Stillingsbrøk: 100%

Heltid, Fast

Startdato: 02.09.2019

Antall stillinger: 1

Søknadsfrist: 05.05.2019

https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=4057607103&company_id=179273974&culture_id=NB-NO

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1063 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HØYBRÅTEN FOSSUM OG STOVNER SOKN.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:03271904000047.

Ver las 28 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales religiosos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: