Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Dinamarca > Personas que realizan trabajos varios > Sognegårdsbestyrer

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Dinamarca de Personas que realizan trabajos varios

Sognegårdsbestyrer

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Personas que realizan trabajos varios.

Andet manuelt arbejde : Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde : Andet manuelt arbejde : Forefaldende arbejde

Descripción de la oferta de trabajo:

Blovstrød Kirke søger en ny sognegårdsbestyrer

 

En stilling som sognegårdsbestyrer ved Blovstrød Kirke er ledig fra 1. januar 2021 eller snarrest derefter. Sognegårdsbestyreren ansættes under kordegneoverenskomsten løngruppe 2, idet der bl.a. indgår administrative koordineringsopgaver under menighedsrådenes ansvarsområde.

Der er tale om koordinering af aktiviteter og bemanding af disse, kalenderstyring, sekretærbistand til menighedsrådet, en række praktiske opgaver med kirketjeneste, rengøring, klargøring til arrangementer, kaffebrygning og opvask samt medvirken ved minikonfirmander.Et eksternt firma gør imidlertid rent i sognegården en gang om ugen.

 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Mandag er fast fridag, den løse fridag ligger fortrinsvis onsdag. I gennemsnit arbejdes der cirka en lørdag om måneden.

 

Arbejdsbyrden er noget skævt fordelt på året. I sommer månederne arbejdes der noget mindre end 37 timer om ugen, mens de kolde måneder er mere travle.

 

Menighedsrådet søger en person som:

-Arbejder godt selvstændigt og kan holde mange bolde i luften

-Er god til at betjene en PC

-Gerne erfaring med administrative koordineringsopgaver og kalenderstyring.

-Gerne erfaring med videreformidling til børn (minikonfirmander)

-Er god til at strukturere sin egen tid og bevare overblikket i en arbejdsdag med mange småafbrydelser

-Trives med kombinationen af lavpraktiske opgaver, opvask, kaffebrygning såvel som de mere overordnede opgaver og styrring af kirkens travle kalender

-Er udadvendt og klar til at være det ansigt sognebørnene møder, når de kommer i sognegården og i kirken. Altid klar til en snak, men også med sans for at få afrundet snakken på en god måde, så arbejdsopgaverne samtidig bliver løst.

 

Menighedsrådet tilbyder:

-Et godt arbejdsmiljø med en række andre faggrupper: to præster, en organist, en graver og en gravermedhjælp.

-Kirke med blomstrende liv omkring – hverdag såvel som højtid.

-Eget kontor og stor grad af frihed til selv at tilrettelægge arbejdet.

 

Ansættelse sker ved Blovstrød Sogns Menighedsråd beliggende Kærvej 20, 3450 Allerød.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

 

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

 

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start. (Der vil blive søgt dispensation for uddannelse i personregistrering, da denne opgave ikke indgår i opgaveløsningen).

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 289.193,00 kr. – 383.181,00 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 303.654,00 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 34.310,64 kr. (nutidskroner).

OK tillæg på 827,43 kr. (nutidskroner)

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er 340.092 kr. årligt ved ansættelse på fuld tid (nutidskroner). Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening. Hvis medarbejderen vil stå for at lede minikonfirmandundervisningen gives der et ekstra tillæg for dette.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Hauberg på telefonnummer 25 77 49 85/mail:7449fortroligsogn.dk

 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til 7449fortroligsogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 11. december kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted i uge 51.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer.

 

 

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Empleador: BLOVSTRØD MENIGHEDSR.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: Allerød; Código postal: 3450; Calle: Kærvej, Número: 20
  • Correo electrónico: 7449fortroligsogn.dk

Identificador de la vacante:5249750.

Ver las 86 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Personas que realizan trabajos varios ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: