Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Suecia > Profesionales del trabajo social > Socialrådgivare, Förstärkt Familjehemsvård Ffv

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Socialrådgivare, förstärkt familjehemsvård FFV

Trabajo en Suecia (Hallands län) de Profesionales del trabajo social

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Samhällsvetare, psykologer och präster : Socialsekreterare och kuratorer

Descripción de la oferta de trabajo:

Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 100 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 8000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro

Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Vi bedriver även förebyggande och uppsökande arbete och lägger stor vikt vid ett respektfullt bemötande.

Barn- och ungdomsavdelningens verksamhet vänder sig till de barn, ungdomar och familjer som är i behov av stöd och hjälp på grund av sociala problem eller relationsproblematik. Den lagstiftning som framförallt är aktuell är Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om vård och unga (LVU) och Föräldrabalken. Avdelningen ansvarar för myndighetsutövning och bistånd enligt SoL och LVU avseende barn och ungdomar, familjerådgivning, familjerätt, öppenvård, förebyggande arbete samt samverkan med skola och barnomsorg, verkställande av insatser gällande våld i nära relationer, externa placeringar av barn och ungdomar i såväl familjehem som i HVB

Utöver vårt Team finns två Team till med barnsekreterare. Vi har regelbunden handledning. Friskvårdsbidrag finns för att uppmuntra till motion.

ARBETSUPPGIFTER

På Halmstads placeringsenhet har vi sedan 2008 två tjänster, förstärkt familjehemsvård (FFV), som arbetar behandlande gentemot familjehemmen, de biologiska föräldrarna samt de placerade barn och ungdomarna. I samarbete med barnhandläggare och familjehemshandläggare utför de behandlande uppdrag inom de tre aktuella arbetsfälten. Uppdraget kan även vara umgängesbedömningar. Delar av arbetet görs tillsammans med den andra behandlaren på enheten.  

FFV har en särskilt roll också i arbetsgruppen där de står för bevakande av ett mer behandlande perspektiv. Arbetet är på så vis mycket varierande och ger stor frihet i val av metoder. Du behöver kunna arbeta självständigt såväl som i team.

För detta arbete krävs stor erfarenhet och fördjupade kunskaper inom socialt arbete. Vi söker dig som är socionom och helst en steg 1-utbildning eller som just nu går steg 1 utbildning eller kan tänka dig att påbörja en sådan inom kort. Sedan 2017 arbetar FFV också utifrån metoden circle of Security (CoS).  

    

KVALIFIKATIONER

Socionom eller annan likvärdig utbildning samt vidareutbildning (eller påbörjad sådan), ex. psykodynamisk psykoterapi steg 1, KBT steg 1, handledarutbildning eller familjeterapi.

2.1 Arbeta med människor, Visar intresse och förståelse för andra; Passar in i gruppen och skapar laganda; Uppmärksammar och belönar andras bidrag; Lyssnar, rådfrågar andra och kommunicerar proaktivt; Stödjer och bryr sig om andra; Visar respekt för andra gruppmedlemmars åsikter och bidrag; Utvecklar självinsikt och kommunicerar den öppet.

3.1 Skapa relationer och nätverk, Skapar goda relationer till kunder och personal; Bygger omfattande och effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen; Kommer bra överens med personer på alla nivåer; Hanterar konflikter; Använder humor för att förstärka relationerna med andra

6.1 Planera och organisera, Sätter klart definierade mål; Planerar aktiviteter och projekt i god tid och tar möjliga förändringar i beaktande; Utnyttjar tiden effektivt; Identifierar och organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter; Övervakar arbete gentemot slutdatum och milstolpar.

6.2 Leverera resultat och uppfylla kundförväntning, Fokuserar på kundbehov och kundtillfredsställelse; Sätter höga normer för kvalitet och kvantitet; Övervakar och upprätthåller kvalitet och produktivitet; Arbetar på ett systematiskt, metodiskt och pålitligt sätt; Uppnår genomgående projektmål.

2.2 Stå fast vid principer och värderingar, Upprätthåller etik och värderingar; Visar integritet; Främjar och försvarar lika möjligheter, bygger mångkulturella team; Uppmuntrar organisatoriskt och individuellt ansvar gentemot samhället och miljön.

ÖVRIGT

Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etniskt och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.

País del trabajo: Suecia.

Región: Hallands län.

Ver 222 ofertas de trabajo en "Hallands län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Halmstads kommun.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:8266291.

Ver las 416 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: