Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Trabajadores y asistentes sociales en Královéhradecký kraj (República Checa)

Sociální Pracovník/-ce (zástup Za Md A Rd), Sociální Pracovníci V Oblasti Veřejné SprávyClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.
Techničtí a odborní pracovníci : Odborní pracovníci v oblasti práva, kultury, sportu a v příbuzných oborech : Odborní pracovníci v oblasti právní, sociální a církevní : Odborní pracovníci v oblasti sociální práce.

Descripción de la oferta de trabajo:
Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na pozici: sociální pracovník Nabízíme: - pracovní poměr na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, výkon sociálně-právní ochrany dětí, - platové zařazení dle nař. vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (9.-10. plat. třída), nástupní plat tohoto zaměstnance se podle tarifních tabulek předpokládá od 18,6 tis. Kč / 20 tis. Kč (dle délky praxe) výše - místo výkonu práce: správní obvod města Jičína, města s rozšířenou působností, - dobré pracovní podmínky. Předpoklady pro výkon funkce: 1) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhl věku 18 let, je způsobilý k právním úkonům, je bezúhonný, ovládá jednací jazyk, je zdravotně i odborně způsobilý ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 2) odborná způsobilost dle § 110 odst. 4 zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách je: a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (zák. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění zák. č. 383/2005 Sb.) v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu (zák.č.111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů). Odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka získaná do 31. prosince 2016 podle § 110 odst. 4 písm. c) nebo d) zákona č. 108/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2017, se považuje za splněnou i po tomto dni. 3) dobré komunikační schopnosti, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B - aktivní řidič, 4) zvláštní odborná způsobilost pro správní činnosti v oblasti soc. zabezpečení a znalost cizího jazyka vítána. Písemné přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče. K přihlášce se připojí strukturovaný životopis uchazeče, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Královéhradecký kraj.

Ver 359 ofertas de trabajo en "Královéhradecký kraj" (República Checa).

Fecha de inicio: 31/12/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica avanzada.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: 18600.0 CZK mínimo y 20000.0 CZK máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar el puesto:
Ing. Rostislav Vodák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Empresa: Město Jičín.

Dirección: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1.

Contacto: Ing. Rostislav Vodák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Email: vodakReemplazar por una arrobamujicin.cz

Teléfono: +420 493 545 230.

Ver las 646 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE -TERENNÍ PRACOVNÍK/-CE, Sociální pracovníci v oblasti poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden). República Checa, 14 Dic. 2017.

Pracovník/pracovnice v sociálních službách, Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce. República Checa, 12 Dic. 2017.

pracovník/pracovnice v sociálních službách, Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce. República Checa, 08 Dic. 2017.

Sociální pracovník, Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené). República Checa, 06 Dic. 2017.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-CE (ZÁSTUP ZA MD A RD), Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy. República Checa, 06 Dic. 2017.

Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené. República Checa, 03 Dic. 2017.

Sociální pracovník/ce pro sociální rehabilitaci ATTA, Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce. República Checa, 02 Dic. 2017.

PRACOVNÍK/-ICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH - NZDM , Ostatní odborní pracovníci v oblasti sociální práce. República Checa, 28 Nov. 2017.