Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Profesionales de enfermería > Službenik Na Radnom Mjestu I. Vrste - Stručni Suradnik U Sustavu Znanosti I Visokog Obrazovanja Iz Znanstvenog Područja Biomedicine I Zdravstva

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SLUŽBENIK NA RADNOM MJESTU I. VRSTE - STRUČNI SURADNIK U SUSTAVU ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA IZ ZNANSTVENOG PODRUČJA BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Búsqueda en Croacia de Profesionales de enfermería

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Sveučilište Sjever

objavljuje

NATJEČAJ

Za prijem u radni odnos kako slijedi:

- dva/dvije službenika/ce na radnom mjestu I. vrste – stručni/a suradnik/ca u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti (grana sestrinstvo), na Odjelu za sestrinstvo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, probni rad od šest mjeseci;

Uvjeti: Pristupnici/e za prijem u radni odnos moraju zadovoljiti sljedeće uvjete:

- završen diplomski sveučilišni studij sestrinstva, najmanje jedna godina radnog iskustva iz područja zdravstva, poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na osobnom računalu.

Prednost: stručna usavršavanja u području biomedicine i zdravstva.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Uz prijavu na natječaj pristupnici/e su dužni/e priložiti:

- životopis, dokaz o stečenoj stručnoj spremi, dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis staža HZMO), dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta (iskustvo na odgovarajućim poslovima, poznavanje jezika, poznavanje rada na osobnom računalu), presliku domovnice i rodnog lista, uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci), dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (razina B2 – za strane državljane).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u natječaju. Pristupnici/e koji/e podnesu nepotpune ili nepravodobno dostavljene prijave na natječaj te pristupnici koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima/ama prijavljenim na natječaj.

Za pristupnike/ce po natječaju a koji ispunjavaju formalne uvjete, može se provesti testiranje i/ili intervju za potrebe utvrđivanja razine znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Navedenom testiranju pristupnici/e su obvezn/ei pristupiti, a u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

Sveučilište zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata/kinje bez posebnog obrazloženja, ili poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

O rezultatima natječaja pristupnici/e će biti obaviješteni u zakonskom roku, putem mrežnih stranica Sveučilišta Sjever, www.unin.hr, te se dan objave smatra danom dostave obavijesti pristupnicima/ama.

Pristupnik/ca koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti. Prednost u odnosu na ostale pristupnike/ce ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposlavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403), a ista je objavljena i na internetskoj stranici Sveučilišta.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici/e natječaja su izričito suglasni/e i daju privolu Sveučilištu Sjever za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Sve prijave s traženom dokumentacijom (izvornici ili preslike) dostavljaju se/šalju na adresu: Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, Jurja Križanića 31/B, 42000 Varaždin, s naznakom: »Za natječaj«.

Na natječaj se mogu javiti pristupnici/e oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Opis poslova: poslovi službenika/ce na radnom mjestu I. vrste - stručnog/e suradnika/ce u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva, polja kliničke medicinske znanosti (grana sestrinstvo).

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: SVEUČILIŠTE SJEVER.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Jurja Križanića 31/B, 42000 Varaždin (s naznakom)

Zamolba: Jurja Križanića 31/B, 42000 Varaždin (s naznakom)

Identificador de la vacante:1807939.

Ver las 1,065 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: