Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Dinamarca > Personas que realizan trabajos varios > Skolepedel Søges Til Høje Taastrup Privatskole

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Skolepedel søges til Høje Taastrup Privatskole. Dinamarca

Demanda en Dinamarca de Personas que realizan trabajos varios

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Personas que realizan trabajos varios.

Andet manuelt arbejde : Renovationsarbejde og andet manuelt arbejde : Andet manuelt arbejde : Forefaldende arbejde

Descripción de la oferta de trabajo:

Høje Taastrup Privatskole søger pedel til snarlig ansættelse.

Pedellen:

- skal servicere skolens brugere i forhold til afbenyttelse af skolens fysiske rammer og faciliteter

- servicere skolens personale i forhold til praktiske opgaver

- skal sikre, at skolens fysiske rammer er vedligeholdte og i orden

Ansvarsområder for pedellen

Varetagelse af det daglige arbejde med at holde skolens bygninger, lokaler, inventar og udearealer i orden og forsvarlig stand, herunder:

- vedligeholdelse af bygninger, installationer og inventar

- forestå praktiske opgaver som opsætning, nedtagning, ophæng og montering o. lign. i skolens lokaler og bygninger

- rekvirere fornøden håndværksmæssig bistand i det omfang det ikke kan løses med egen kompetence.

- medvirke ved planlægning og tilrettelæggelse af større vedligeholdelsesarbejder samt om- og tilbygninger

- praktisk opstilling forud for større arrangementer, prøver og lign. på skolen

- tjekke og bestille tømning af affaldscontainere

- anmeldelse/indberetning/udbedring ved hærværk og tyveri.

- forestå åbning af skolen på hverdage kl. 07.00 samt sikrer/tjekker bygninger, vinduer m.m. og aflåser, hvor det er muligt/nødvendigt kl. 15.30.

Kontrol og vedligeholdelse i forbindelse med driften af skolens tekniske installationer

- føre tilsyn og registrere forbrug ved varmeanlæg samt el- og vandinstallationer bl.a. med henblik på at opnå en optimal energiudnyttelse

- føre tilsyn med alle rørledninger og afløb samt sørge for fornøden renholdelse af disse

- føre tilsyn med brandværnsforanstaltninger

- sørge for, at skolens installationer opfylder gældende sikkerhedskrav, så elever og ansatte uden risiko kan benytte disse

Vedligeholdelse af udearealer

- sørge for, at skolens udearealer fremstår præsentable

- sikre tilsyn med og renholdelse af udearealer, snerydning på hverdage samt bestille ekstern snerydning i weekends, når dette er nødvendig

- passe og vedligeholde skolens planter og træer, herunder udfører hækkeklipning og renholde for ukrudt.

- føre tilsyn med og vedligeholde legepladser

Modtagelse af varer, levering ud af huset m.m.

- modtagelse og fordeling af pakker

- modtagelse og organisering af varer – fx kopipapir

- forsendelse af pakker inkl. prøvemateriale - på posthus

- kontrol af morgentrafikken foran skolen fra kl. 8.00-8.15.

- kontrollere, tjekke, reparere og vedligeholde køle- og fryseskabe, vaske- og opvaskemaskiner samt tørretumblere

Opgaver i forbindelse med rengøring

- kontrollere og sikre, at rengøringsniveauet på skolen holdes – særligt fokus på toiletterne

- være praktisk behjælpelig i forbindelse med årets 2 større rengøringsopgaver: Organisering og flytning af møbler og andet

Ansvar for pedelkontor/værksted/værktøj/depoter

Pedellen har ansvaret for, at:

- ”pedelkontoret”, ”pedeldepotet” og diverse pedelområder er ryddelige og velorganiserede

- skolens værktøj er vedligeholdt og velorganiseret og opbevaret korrekt

- kemikalier opbevares korrekt

Møder – samarbejde

- afholde et fast ugentligt møde med skoleleder

- deltage i relevante møder og samarbejdsudvalg

Andet

- 2 gange årligt gennemfotograferes alle skolens lokaler samt bygninger og udearealer som fotodokumentation til vores forsikringsselskab i tilfælde af brand

Arbejdstid

- Pedellen er ansat på fuld tid

- Den daglige arbejdstid ligger normalt inden for tidsrummet 07.00 – 15.30 – den øvrige arbejdstids afvikles ved tilkald uden for normal arbejdstid samt på dage, hvor arbejdstidsforlængelse er nødvendig.

- Det er en forudsætning, at pedellen er fleksibel i forhold til særlige arbejdsopgaver, aktiviteter m.v. der ligger placeret uden for almindelig arbejdstid

- Der skal påregnes udkald i forbindelse med fx alarmer, indbrud på skolen, snefald i weekends m.m.

- Pedellens ferie planlægges i samarbejde med skolens leder. Der kan ikke afholdes ferie i de 2 første uger i august.

- Overtid skal altid aftales – denne udbetales efter gældende regler

*Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende - der vil forekomme opgaver, som ikke er beskrevet her.

Ansættelse og løn

Snarest ansættelse

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende aftale for området

 

Send ansøgning til infohtps.dk

Ansættelse: Snarest

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 1.

Empleador: Høje Taastrup Privatskole.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: Taastrup; Código postal: 2630; Calle: Erik Husfeldts Vej, Número: 2A
  • Correo electrónico: infohtps.dk

Identificador de la vacante:5289172.

Ver las 93 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales : Otras ocupaciones elementales : Personas que realizan trabajos varios ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: