Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Hordaland (Noruega)

Sjukepleiar/vernepleiar Søkes Til 68% Vikariat, Våken Stilling På Natt - Klinikk Psykisk Helsevern For Barn Og Unge, UngdomspostenClasificación del trabajo: ..

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar. Forsking er ei viktig oppgåve, og vi er blant dei fremste i landet innanfor dette feltet. Les meir på www.helse-bergen.no eller facebook.

Ungdomsposten er ein 5 døgns utgreiings- og behandlingspost med kapasitet til 10 pasienter for ungdom mellom 13 og 18 år med ulike psykiske lidingar. Innlegging er basert på frivilligheit. Posten er stengd alle helgar, jul, påske og i sommarferieavviklinga. Dei tilsette på Ungdomsposten arbeider i snitt kvar 4. helg på Akuttposten og når posten elles er stengd. Oppgåvene til Ungdomsposten er knytt til utgreiing, diagnostisering og utarbeiding/utprøving av tiltak og behandling. Ungdomsposten gir spesialisert helsetilbod til barn og unge med psykiske vanskar, og deira pårørande. Posten er tverrfagleg bemanna med miljøterapeutar med hovudvekt på sjukepleiarar og vernepleiarar, samt barnevernspedagogar og studentar innan helse- og sosialfag. På behandlarsida har vi barne- og ungdomspsykiater, psykolog/ psykologspesialistar, - samt legar i spesialisering (LIS). Alle i personalgruppa skal fortrinnsvis ha særskild kompetanse for å arbeide med ungdom med psykiske lidingar.Vedkommande som får tilbod om tilsetjing, må leggje fram tilfredsstillande politiattest (vandel), jfr Lov om helsepersonell § 20a.Arbeidsoppgåver
 • Pasientoppfølging/miljøkontakt i post - observere, kartleggje og dokumentere pasientane sine behov, samt iverksetje miljøterapeutiske tiltak
 • Kvar pasient har eit team knytt til seg beståande av 2 miljøkontaktar og ein behandlar som samarbeider tett om inntak, utgreiing og behandling av pasienten
 • Bidra til å skape ei trygg postatmosfære med omsorg, støtte, struktur og gode grenser for kvar enkelt pasient
 • Å ha kontakt med pårørande blir sett på som ein naturleg del av det miljøterapeutiske arbeidet
 • Inntak av nye pasientar når du har vakt på akuttposten
 • Praktiske oppgåver
 • Ansvarsvakt
 • Administrering av legemiddel
 • Som nattevakt vil du ikkje bli miljøkontakt eller delta på miniteam omkring pasientbehandlinga, men ditt bidrag/observasjon som vaken nattevakt vil vere med i den totale vurderinga av pasienten sin psykiske tilstand.
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon
 • Erfaring innan psykisk helsearbeid
 • Fagleg engasjement innan psykisk helsearbeid
 • Må ha grunnleggjande IKT-kompetanse (Windows OS og Office)
 • Ønskjeleg med kunnskap om EPJ (elektronisk pasientjournal)
 • Må meistre norsk, både munnleg og skriftleg godt
 • Det blir lagt vekt på å vere personleg eigna
Utdanningsretning
 • Vernepleie
 • Sykepleie
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
Personlege Eigenskapar
 • Vi ønskjer medarbeidarar som:
 • har respekt for den enkelte pasient
 • er sjølvstendige, løysingsorienterte og målretta
 • har god struktur, men samstundes evne til å vere fleksibel
 • har gode kommunikasjonsevner
 • har evner til å førebyggje konfliktar og aggresjon, og å ivareta og handtere engstelege og/eller

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 434 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 06/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Bergen.

Dirección: 5021 BERGEN.

Ver las 2,277 ofertas de trabajo de ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Sykepleier hjemmetjenesten - 50 % vikariat (Ref.nr: 1954). Noruega, 20 Ene. 2018.

Fast sykepleier i hjemmesykepleien- Avd. Eiganes - Stavanger kommune. Noruega, 20 Ene. 2018.

Sjukepleiarar ved Interkommunale helsetenester Nordfjord. Noruega, 20 Ene. 2018.

Sykepleier på natt - 50 % fast stilling - Søreide sykehjem. Noruega, 18 Ene. 2018.

God på tidsfrister? Deltidsjobb som prisjeger. Noruega, 18 Ene. 2018.

Fagrådgivar 100 % vikariat v/ vetleflaten omsorgsbustad. Noruega, 18 Ene. 2018.

Fagkonsulent Tildelingskontoret - Samordningsenheten. Noruega, 18 Ene. 2018.

Ferievikarar i omsorgstenestene - Hyllestad kommune (vernepleier). Noruega, 18 Ene. 2018.