Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

sihtasutuse juhatuse liige. Kirde-Eesti. Estonia

Vacantes en Estonia (Kirde-Eesti) de Directores generales y gerentes generalesClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Directores generales y gerentes generales : Directores generales y gerentes generales.
Juhid : Tippjuhid, kõrgemad ametnikud ja seadusandjad : Tegevdirektorid ja tippjuhid : Tegevdirektorid ja tippjuhid.

Descripción de la oferta de trabajo:
vähemalt kahe võõrkeele oskus (üks soovitavalt vene) ametikohal töötamiseks vajalikul tasemel; muuseumi- ja kultuuripärandi valdkondade põhjalik tundmine; muuseumi juhtimiseks vajalike õigusaktide tundmine; majandusalased üldteadmised ja teadmised eelarve koostamisest ning juhtimisest; inimeste ja protsesside juhtimise kogemus, algatus- ja analüüsivõime; hea suhtlemisoskus, oskus suhelda avalikkusega ning teha koostööd avalike huvide elluviimisel. Sihtasutus Narva Muuseum kuulutab välja avaliku konkursi sihtasutuse juhatuse liikme leidmiseks. Juhatuse liige vastutab sihtasutuse igapäevase töö ja strateegilise juhtimise eest. Juhatuse liikme ülesanded tulenevad sihtasutuse nõukogu otsustest, sihtasutuse põhikirjast ja kehtivatest õigusaktidest.juhatuse liikme volituste tähtaeg on kuni viis aastatkandideerijatel palun esitada: kirjalik avaldus; elulookirjeldus; haridust tõendava dokumendi koopia; kandidaadi visioon Narva Muuseumi arengust aastatel 2018-2022 (kuni 3 lk). Dokumendid palume esitada hiljemalt 04.12.2017 e-posti teel aadressile: tarvi.sitsReemplazar por una arrobakul.ee digitaalselt allkirjastatuna või tavaposti aadressile Tarvi Sits, Kultuuriministeerium, Suur-Karja 23, 15076 Tallinn käsitsi allkirjastatuna.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Kirde-Eesti.

Ver 246 ofertas de trabajo en "Kirde-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 15/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Lenguas exigidas: estonio: (notable) .

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Tarvi Sits, tarvi.sitsReemplazar por una arrobakul.ee

Empresa: Sihtasutus Narva Muuseum.

Dirección: Peterburi mnt 2, Narva linn, Ida-Viru maakond.

Contacto: Tarvi Sits

Email: tarvi.sitsReemplazar por una arrobakul.ee

Ver las 115 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos : Directores generales y gerentes generales : Directores generales y gerentes generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Just-Get.com tegevjuht. Estonia, 16 Nov. 2017.

sihtasutuse juhatuse liige. Estonia, 15 Nov. 2017.

Juhatuse liige. Estonia, 10 Nov. 2017.

tegevjuht. Estonia, 06 Oct. 2017.

Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja. Estonia, 01 Oct. 2017.

tegevjuht. Estonia, 14 Sep. 2017.

juhataja. Estonia, 08 Sep. 2017.

tehase juhataja. Estonia, 03 Sep. 2017.