Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

SFO-leder/assistent. Hordaland. Noruega

Ofertas en Noruega (Hordaland) de Maestros preescolaresClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares.
Professionals : Teaching professionals : Primary school and early childhood teachers : Early childhood educators.

Descripción de la oferta de trabajo:

Vinnes Friskule ligg i bygda Vinnes i Fusa kommune. Bygda ligg ytterst på Fusahalvøya, sørvendt og solrikt ut mot Bjørnefjorden. Skulen vart oppretta som friskule i 2006, og foreldra står som eigarar av skulen. Skulen følgjer gjeldande offentlege læreplan. Samstundes har vi ein grøn profil; ein visjon om at elevane våre gjennom opplæringa skal bli glade i naturen og læra å ta vare på den. Vi har eit flott miljø både blant elevane og dei tilsette, og har bygd på skulen med m.a. nye arbeidsplassar for tilsette. Uteområdet, som vi deler med Vinnes barnehage, er nyleg rusta opp. Vi ønskjer alle interesserte velkomne til Vinnes Friskule.

-              SFO-leiar/assistent, 100% stilling

Vinnes Friskule har ledig 35% vikariat som SFO-leiar frå 01.12.2017, då vår noverande SFO-leiar går ut i permisjon. Til stillinga ligg ansvaret for SFO ved Vinnes Friskule. I tillegg kjem ein del assistentarbeid ved skulen, for tida 65%.

-              Assistent, 100% stilling

Vinnes Friskule har p.t. ledig 100% stilling, då ein av våre noverande assistentar sluttar. Til stillinga ligg ansvaret for born med særskilte behov. Ein del av tida er arbeid i skulefritidsordninga.

Me søkjer fleksible personar, helst med erfaring frå arbeid med born. Personlege eigenskapar vert vektlagt. Gode samarbeidsevner er ein føresetnad, samstundes som stillingane inneber høg grad av sjølvstende. Kreativitet og evne til å tenkje nytt vert òg verdsett.

Skulen er medlem i Statens Pensjonskasse. Tilsetjing etter gjeldande lover og avtaleverk. Det vert kravd gyldig politiattest.

Løn etter avtale.

Søknad med CV og kopi av attestar og vitnemål kan sendast til:

Vinnes Friskule

Vinnesvegen 574

5641 Fusa

For meir informasjon, ta kontakt med:

styreleiar Berit Dalland, tlf. 56 58 52 65 / 99 03 32 82 eller

rektor Hein Bondevik, tlf. 56 58 41 72 / 906 99 649

Søknadsfrist: 7. november 2017

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 314 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Vinnes Friskule.

Dirección: . 5641 FUSA.

Ver las 608 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Maestros de enseñanza primaria y maestros preescolares : Maestros preescolares ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Pedagogisk leder. Noruega, 01 Dic. 2017.

Pedagog vikariat - Læringsverkstedet Knapstad barnehage. Noruega, 01 Dic. 2017.

Pedagogisk leder - Læringsverkstedet Knapstad barnehage. Noruega, 01 Dic. 2017.

barnehagelærer 100% vikariat - Læringsverkstedet Trollberget. Noruega, 01 Dic. 2017.

Barnehagelærer - Holtet barnehage. Noruega, 01 Dic. 2017.

Pedagogisk leder (StillingsID: 1125). Noruega, 30 Nov. 2017.

Barnehagelærer - vikariat frem til 30.6.2018. Noruega, 30 Nov. 2017.

Pedagogisk leder. Noruega, 26 Nov. 2017.