Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Directores y gerentes de servicios profesionales > Seksjonssjef Til Seksjon Grenland 2 I Grensedivisjonen

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Seksjonssjef til seksjon Grenland 2 i grensedivisjonen

Demanda de Directores y gerentes de servicios profesionales en Noruega

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Tolletaten er i spennende utvikling, med mange pågående endrings- og utviklingsprosesser. 1. oktober 2020 ferdigstilte etaten en omfattende omorganiseringsprosess og etablerte grensedivisjonen med hovedkontor i Moss. Ny organisering skal blant annet bidra til mer effektiv ressursutnyttelse, likebehandling og økt faglig og teknologisk utviklingskraft.

Seksjon Grenland 2 er en del av Grensedivisjonens område Oslofjord, som har ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon av varer i fylkene Agder, Vestfold og Telemark, Oslo og Viken. Område Oslofjord består av elleve seksjoner ved tjenestesteder i Kristiansand, Grenland, Sandefjord og Oslo.

Seksjonene i Grenland har ansvar for kontroll ved grensekryssende trafikk, primært med fartøys- og fergetrafikk, samt ekspedisjon.

Ved opprettelse av seksjon Grenland 2 har tollstedet Grenland samtidig gjennomført en dreining mot nye fokusområder i lys av aktuell varestrøm i området. Dette medfører behov for videre utvikling for best mulig innretning og oppdragsløsning. Tollstedets geografiske ansvarsområde omfatter en høy andel industri- og næringsvirksomhet hvor både eksport- og import av varer er i en økende utvikling, samt en sterkt trafikkert havn med både gods- og passasjertrafikk. Tollstedet satser derfor på økt grad av kontroll av gods, herunder containertrafikk, samt kontroll av handelsfartøy i tillegg til tilstedeværelse på internasjonal ferjetrafikk i området.

Som leder for seksjon Grenland 2 vil du ha et helhetlig ansvar for å lede enheten administrativt og faglig. Seksjonen består av om lag 13 medarbeidere som du vil ha personalansvar for, hvorav 11 medarbeidere i turnus. Stillingen krever også tett samarbeid med seksjonssjef Grenland 1 da seksjonene løser oppdrag i fellesskap. Seksjonsleder rapporterer direkte til områdesjefen for område Oslofjord og inngår i områdets ledergruppe.

Sentrale arbeidsområder:

 • lede seksjonen
 • personal- og resultatansvar
 • plan-, rapporterings- og budsjettansvar

Undervisnings- og foredragsoppgaver, samt noe reisevirksomhet, inngår i stillingen

Kvalifikasjonskrav:

 • fullført relevant bachelorgrad. Bestått fordypningsnivå på Tolletatens kompetansesenter i kombinasjon med meget god realkompetanse kan erstatte kravet om fullført bachelorgrad
 • relevant ledererfaring
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Erfaring fra endringsprosesser, samt fra offentlig sektor er en fordel

Tolletatens lederplakat kommuniserer ledelsesprinsipper som er retningsgivende for våre ledere. Som leder i tolletaten er det nødvendig at du løfter blikket, er rollemodell og bidrar til verdiskapende samfunnsbeskyttelse ved å gjennomføre, utvikle og samhandle. Videre er det viktig at du har høy integritet og evne til å skape et godt arbeidsmiljø i tillegg til å være mål-, resultat- og utviklingsorientert.

Vi tilbyr:

 • godt arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidere
 • gode utviklingsmuligheter i en viktig samfunnsetat
 • stillingen lønnes som seksjonssjef, kr 650 000 750 000. For svært godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning og mulighet for trening i arbeidstiden
 • arbeidssted Brevik

Grensedivisjonens posisjon på grensen sørger for at varene som passerer Norges grenser flyter effektivt og i nødvendig grad blir kontrollert. Våre tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv, og omfattende kompetanse på regelverk om grensekryssende varer, smuglingsbekjempelse og etterretning. Grensedivisjonen består av seks geografiske områder med ansvar for fysisk kontroll og ekspedisjon ved tollstedene, en avdeling med ansvar for fellesfunksjoner, en fagstab og en styringsstab.

Vi utfører SEMAC bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater. Du må kunne sikkerhetsklareres for hemmelig og levere uttømmende politiattest ved tilbud om ansettelse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

I Tolletaten er vi opptatt av mangfold. Vi jobber for et inkluderende arbeidsliv og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi bidrar i inkluderingsdugnaden og er med på å realisere regjeringens mål om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med funksjonsnedsettelse og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Dersom du har behov for tilrettelegging, forsøker vi å imøtekomme dette så langt det lar seg gjøre i stillingen. Oppgir du opplysninger om funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV i din søknad, kan dette bli brukt til statistikkformål.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte avdelingsdirektør Tim Gurrik på telefon 474 77 473.

For mer informasjon om å jobbe i Tolletaten, se toll.no/jobb

Søk på stillingen

Om arbeidsgiveren:

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon i endring. Etaten har i 2021 en samlet budsjettramme på 1,761 milliarder kroner og ca. 1530 ansatte.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: TOLLETATEN GRENLAND.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:7f1b727e-b8ce-4b55-ac24-4b5f534d2d09.

Ver las 104 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: