Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Seksjonssjef Barnehagekontoret - Oppvekst og familie

Oferta de empleo en Oslo (Noruega) de Directores de administración y serviciosClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes.
Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Business services and administration managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Bydel Nordre Aker har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon er: " Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Bydel  Nordre Aker". Vi ønsker å være i dialog med bydelens innbyggere og utvikle gode tjenester. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det. I henhold til offentlighetsloven kan søkeren føres opp på offentlig søkerliste selv om det er anmodet om anonymitet. Vedkommende vil i tilfelle bli varslet.

Les mer om Bydel Nordre Aker  Vil du være med å lede Bydel Nordre Aker inn i fremtiden?Barnehagekontoret i Bydel Nordre Aker består av 18 kommunale barnehager og Tverrfaglig ressursteam; støtteressurser til barn i førskolealder samt ergo-fysioterapitjeneste 0-18 år. Bydel Nordre Aker har i tillegg et stort antall ikke-kommunale barnehager som samarbeider nært med bydelen om drift og utvikling av tjenestetilbudet.Barnehagene i bydelen har Oslos mest fornøyde brukere, og scorer høyt også på medarbeidertilfredshet. Vi ser derfor etter deg som kan bidra til å videreføre gode prosesser og resultater, og samtidig bidra med nytenkning og innovasjon innenfor fagområdet.Barnehagekontoret inngår i avdeling Oppvekst og familie, sammen med Ungdomskontoret (barneverntjenesten, Kultur og forebyggende enhet) NAV og Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. Bydel Nordre Aker har et utstrakt tverrfaglig samarbeid herunder flere spennende prosjekter. Seksjonssjef på Barnehagekontoret har ansvar for drift og utvikling av tjenestetilbudet i sin seksjon, samt medansvar for videreutvikling av tverrfaglig samarbeid. Du må derfor være særlig interessert i å bidra til å sikre helhetlige tjenester til barn, unge og familier på tvers av fagområder, og i samarbeid med innbyggerne våre. De kommunale barnehagene i bydel Nordre Aker er organisert i fem barnehageområder. Hvert barnehageområde ledes av et styrerteam bestående av områdestyrer og barnehagestyrere. Tverrfaglig ressursteam har en leder for støtteressurser og en leder for ergo-fysioterapitjenesten. Disse utgjør sammen med bydelens og avdelingens øvrige ledelse og stab seksjonssjefens nærmeste samarbeidspartnere. Bydel Nordre Akers barnehageseksjon har over tid satset på utvikling av helhetlig kvalitet i barnehagetilbudet. Vi har hatt særlig fokus på faglig innhold, kompetanseheving, ledelse og omdømmebygging. Du bør derfor ha kunnskap om og interesse for arbeid med disse områdene. Fra 2018 deltar de kommunale barnehagene i et forskningsbasert utviklingsarbeid «Trygg før 3» - kvalitet for de yngste barna i barnehagen.Arbeidsoppgaver
  • Budsjett og personalansvar innenfor egen seksjon
  • Faglig ledelse
  • Tverrfaglig samarbeid (herunder samarbeid med private barnehager)
  • Innovasjons- og tjenesteutviklings arbeid innenfor fagområdet, samt i Oppvekst - familieavdelingen
  • Medansvar i for arbeid i avdeling og bydel
Kvalifikasjoner
  • Relevant universitet / Høyskole, bør ha videreutdanning i ledelse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oslo.

Ver 1068 ofertas de trabajo en "Oslo" (Noruega).

Fecha de inicio: 19/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Oslo kommune, Bydel Nordre Aker.

Dirección: 0488 OSLO.

Ver las 198 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Seksjonssjef Barnehagekontoret - Oppvekst og familie. Noruega, 19 Oct. 2017.

Kategorisjef støttekategorier (underdirektør) - Strategiske avtaler. Noruega, 16 Oct. 2017.

Administrasjonssjef. Noruega, 09 Oct. 2017.

Avdelingsdirektør (4800-2017-10) - NAV Familie- og pensjonsytelser. Noruega, 05 Oct. 2017.

Seksjonssjef lederutvikling og rekruttering - Avd. for personal og administrasjon, (ADP). Noruega, 05 Oct. 2017.

Avdelingsleder (Ref.nr. 3378). Noruega, 30 Sep. 2017.

Seksjonssjef til Prosedyreseksjonen - Utlendingsnemnda. Noruega, 30 Sep. 2017.

seksjonssjef departementenes innkjøpstjeneste. Noruega, 29 Sep. 2017.