Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Directores de administración y servicios > Seksjonsleder Forvaltningsseksjonen Stavanger Politistasjon - Stavanger Og Ryfylke

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Seksjonsleder forvaltningsseksjonen Stavanger politistasjon - Stavanger og Ryfylke

Trabajos en Noruega (Rogaland) de Directores de administración y servicios

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes.

Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Business services and administration managers not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Sør-Vest politidistrikt har ca 520.000 innbyggere fordelt i 32 kommuner. 26 av kommunene ligger i Rogaland, mens 5 kommuner er i Hordaland og 1 i Vest-Agder fylke. Politidistriktet strekker seg fra Moi og Lund kommune i sør, til Bømlo og Fitjar i nord, og med kommunene Suldal og Sirdal i øst. Sør-Vest politidistrikt er et mangfoldig distrikt med byer, bygder og tettsteder i alle størrelser. Næringslivet er variert. Olje- og gassindustrien står sentralt sammen med jordbruk, fiske, sjøfart og industri av ulike slag. Politidistriktet preges av svært variert natur som gir gode muligheter for rekreasjon, både ved fjord og fjell. Distriktet har et rikt kulturliv.

Politidistriktet har ca 1200 ansatte og har i tillegg til de ordinære politioppgavene, et særskilt ansvar for politioppgaver knyttet til kontinentalsokkelen og et spesielt ansvar for behandling av sjøfartssaker. Politimesteren er i tillegg leder for Hovedredningssentralen for Sør-Norge.

Som medarbeider i politiet kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på.

Hovedmålsettingen for distriktet er å møte publikums behov for trygghet, lov og orden.

Geografisk driftsenhet Stavanger og RyfylkeStavanger politistasjon,Randaberg lensmannskontor, Ryfylkeøyane lensmannskontor og Søre Ryfylkelensmannskontor utgjør driftsenhet Stavanger. Driftsenheten har i overkant av170 ansatte. Stavanger politistasjon er største enhet og lokalisert inærområdet til Stavanger sentrum. Politistasjonen dekker geografisk kommuneneStavanger og Randaberg. Politistasjonen skal yte polititjenester til enbefolkning på ca. 145 000 innbyggere. Innen stasjonens område er det lokalisertflere internasjonale selskap og ca. 10.000 utenlandske statsborgere.Organisatorisk deles politistasjonen inn i 5 seksjoner og en stab. De 5seksjonene er: seksjon forebygging og patrulje, seksjon for etterretning ogetterforskning, seksjon for arrest og fremstilling, seksjon for trafikk og sjøog seksjon for forvaltning.Vi ønsker et mangfoldigarbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn,etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Org. nr: - Stillingsident: 3725946387 Presentasjon av stillingen:Det er ledig stilling som leder for forvaltningsseksjonen, SKO 1211, seksjonsjef, ved driftsenhet Stavanger og Ryfylke driftsenhet, Stavanger politistasjon, Sør-Vest politidistrikt. Forvaltningsseksjonen består av 6 sivilt ansatte inklusiv leder. Hovedoppgaven til seksjonen er passutstedelse i kontrollingen. Dessuten vil seksjonen har oppgaver knyttet til mottakelse av våpensøknader, hittegods, m.m. Seksjonen er lokalisert i tidsriktige lokaler på Randaberg lensmannskontor. En av de ansatte vil ha arbeidssted ved Stavanger politistasjon, og betjene seksjonens mottak i sentralvakta. Seksjonsleder inngår i driftsenhetens ledergruppe.Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer.Politiet er en åpe

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 300 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 17/03/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Politiet, Sør-Vest pd.

Dirección: 4001 STAVANGER.

Ver las 261 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: