Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Sekretär

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo en Estonia de Profesionales en operaciones financieras y administrativas

Sekretär

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Sekretäri peamised ametiülesanded on:

• Ametiasutuse asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine ning sellega seonduvate toimingute teostamine.

• Dokumendihaldussüsteemi Delta administraatori ülesannete täitmine, töötajate nõustamine Delta kasutamisel.

• Rahvastikutoimingute teostamine (sünni, abielu ja lahutuse registreerimine, rahvastikuregistri toimingud jm).

• Toimingute tegemine erinevates andmekogudes.

• Asutuse asjaajamistoimikute sisseseadmine, toimikute pidamine ning asjaajamisperioodi lõppedes arhiveerimiseks esitamine.

• Koostöös osakondadega dokumentide loetelu koostamine ja täiendamine.

• Nõupidamiste ja koosolekute ettevalmistamine ja teenindamine, külaliste vastuvõtmine, vajadusel protokollimine.

• Vajadusel õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

• Linna üritustel osalemine abistavas rollis ja linnapea vastuvõttude ettevalmistamine.

• Ametiasutuses toimuvate ürituste läbiviimiseks saalide kasutamise korraldamine.

Omalt poolt pakume: Tule meile tööle, sest:

• meil saab teha huvitavat, vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd, jagada oma tarkusi ning saada uusi kogemusi pikaaegsetelt ametnikelt.

• meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti.

• me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes osalemist.

• meie töötajatel on 35 kalendripäeva põhipuhkust.

• meie töötajatele makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.

Muud nõuded: Sobiv kandidaat orienteerub seadustega linna pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas, tunneb ja oskab rakendada valdkonda reguleerivaid õigusakte.

Suudab vähese juhendamisega koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte.

Suudab asendada teist teenistujat.

Omab head sõnalise eneseväljendamise oskust.

Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid, arvutiprogramme ja andmebaase.

Omab head suhtlemisoskust ja kohusetunnet ning pingetaluvust.

Omab perekonnaseisuametnikuna tegutsemise õiguse tunnistust perekonnaseisutoimingute

seaduses sätestatud maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse üksuse pädevuse piires (või valmisolekut vastava eksami sooritamiseks).

Vajalik eelnev töökogemus dokumendihaldussüsteemiga Delta (või mõne muu dokumendihaldussüsteemiga).

Kasuks tuleb kohaliku omavalitsuse töökogemus

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Paide Linnavalitsus (http://www.paide.ee).

Instrucciones para solicitar:

Dokumendid esitada hiljemalt 23. detsembriks 2019 e-posti aadressil: rita.laanetupaide.ee märgusõnaga „Sekretär“.

Lisainfot saab küsida linnasekretärilt Nellika Valderilt tel 383 8624 või 503 5410.

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • CV
  • motivatsioonikiri
  • koopia haridust tõendavast dokumendist ja kinnitus vastamisest nõuetele, mis on teenistusse astumiseks sätestatud avaliku teenistuse seaduses; motivatsioonikirjas märkida palgasoov

Forma de contacto:

  • Teléfono: 383 8616
  • Correo electrónico: rita.laanetupaide.ee

Identificador de la vacante:1403624.

Ver las 251 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: