Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales en derecho > Savjetnik/ca Za Pravne Poslove I Projekte

en Español in English auf Deutsch en Français ...

SAVJETNIK/CA ZA PRAVNE POSLOVE I PROJEKTE. Croacia

Ofertas de Profesionales en derecho en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Legal professionals not elsewhere classified

Descripción de la oferta de trabajo:

Naziv radnog mjesta: savjetnik/ca za pravne poslove i projekte

Opis poslova:prati i proučava zakone i druge propise te se brine o njihovoj pravilnoj izmjeni,surađuje s gradskim upravnim tijelima,tjelima državne uprave,lokalne i regionalne samouprave te drugim relevantnim institucijama s ciljem poboljšanja kvalitete usluga korisnika, priprema i izrađuje programe i projekte ,izvješća i druge stručne materijale,sudjeluje u izradi godišnjeg programa i plana rada Ustanove,sudjeluje u izradi  prijedloga Plana nabave ,priprema dokumentaciju za postupke javne nabave,brine se o izvršavanju sklopljenih ugovora o javno nabavi,surađuje s gradskim upravnim tijelima u vezi s javnom nabavom,priprema i izrađuje prijedloge akata i ugovora iz nadležnosti Upravnog vijeća i ravnatelja,obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja i voditelja Odjela za opće,pravnbe i ekonomsko - financijske poslove.

Razina obrazovanja: magistar odnosno stručni specijalist pravne struke.

Na temelju članka 31. Statuta Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje i članka 7. Pravilnika o radu Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“ raspisuje

OGLAS

za zapošljavanje u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje

radi popunjavanja sljedećih radnih mjesta – mjesto rada u Rakitju:

Savjetnik za pravne poslove i projekte, 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme,

Stručni uvjeti:

- magistar, odnosno stručni specijalist pravne struke;

- najmanje 1 godine radnog iskustva u struci;

- poznavanje rada na računalu.

1. 1 (jedan) zaposlenik na neodređeno puno radno vrijeme121/17, 98/19)

Opis poslova i popis zadaća za tražena radna mjesta dostupan je u Pravilniku o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje te Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Ustanove za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, objavljenima na mrežnoj stranici Ustanove.

Pravovremeno predanom prijavom, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, smatrat će se:

- prijava zaprimljena u Ustanovi za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, neposredno ili putem pošte, u roku od 8 dana  od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“.

- prijava poslana preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave oglasa u „Narodnim novinama“, na adresu:

Ustanova za sveobuhvatnu skrb o pripadnicima 1. gardijske brigade "Tigrovi" i Jedinice za posebne namjene MUP-a RH Rakitje, Rakitje, Stari Hrast 55, 10431 Sveta Nedelja s naznakom “Za oglas –  navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuje”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Razgovor i prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za radno mjesto za koje se prijavljuju i koji su pravodobno dostavili potpunu i pravovaljanu dokumentaciju.

Kandidati koji ne pristupe razgovoru i provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru putem mrežnih stranica Ustanove.

Ustanova za sveobuhvatnu skrb „Tigrovi“

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Ustanova za sveobuhvatnu skrb o 'Tigrovi'.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Stari Hrast 55,Rakitje,10431 Sveta Nedelja

Identificador de la vacante:1819450.

Ver las 169 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: