Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Especialistas en políticas de administración > Vi Søker Tre Førstekonsulenter/ Rådgivere Til Vårt Arkivteam

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vi søker tre førstekonsulenter/ rådgivere til vårt arkivteam

Oferta de empleo de Especialistas en políticas de administración en Noruega

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración.

Professionals : Business and administration professionals : Administration professionals : Policy administration professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Jobbnorge ID: 170050

Om stillingene og ansvarsområde

Vi søker etter tre nye medarbeidere til å videreutvikle arkivtjenestene i Landbruksdirektoratet og bidra i etableringen av våre arkivtjenester på Steinkjer. Stillingene er en del av den nyopprettede seksjonen Seksjon for arkiv og regnskap i Avdeling digitalisering og organisasjon på Steinkjer.

Arkivteamet består av fire medarbeidere og skal drifte, forvalte og utvikle direktoratets arkiv. Vi vektlegger åpenhet og innsyn, herunder tilgjengeliggjøring av dokumentasjon om Landbruksdirektoratets virksomhet i samsvar med regelverk for offentlige arkiv. Vi har fullelektronisk arkiv og bruker WebSak Fokus og Basis til saks- og dokumentbehandling.

Vi kan tilby en spennende stilling for deg som har relevant utdanning og erfaring fra arkivarbeid, er opptatt av digitalisering og ønsker å være med å videreutvikle våre arkivtjenester. Vi forventer at du har helhetsblikk og bidrar i arbeidet med utvikling av direktoratet. Du fremmer godt og effektivt samarbeid innad i direktoratet og med eksterne aktører. Vi ønsker både nyutdannede og erfarne søkere. I forbindelse med nyetableringen i Steinkjer har vi stort fokus på opplæring og kompetanseoverføring.

Arbeidsoppgaver

 • daglige- og periodiske drifts- og forvaltningsoppgaver i forbindelse med dokumenthåndtering
 • kvalitetssikring og journalføring av ferdigstilte dokumenter
 • kvalitetssikring av offentlig journal og håndtering av innsynsbegjæringer
 • brukerstøtte, veiledning og opplæring i dokumentbehandlingsrutiner og -system
 • bidra til digitalisering og effektivisering av dokumentbehandlingsrutiner samt utvikling av systemer og prosesser
 • administratorfunksjon for saks- og arkivsystemet

Kontaktperson for stillingene

 • Seksjonssjef Marianne Tanberg Haugseth, tlf. 922 84 099

Kvalifikasjonskrav

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå, fortrinnsvis med arkiv/IKT/jus i fagkretsen. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • relevant IKT-kompetanse, det er en fordel med erfaring fra forbedringsarbeid og digitalisering innenfor fagområdet
 • kompetanse innen gjeldende regelverk for dokumentbehandling i offentlig sektor
 • erfaring med brukerstøtte i fullelektronisk NOARK-baserte arkiv- og saksbehandlingssystem er en fordel
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • Du er strukturert, har god gjennomføringsevne og trives med å veilede mennesker.
 • Du er serviceinnstilt, har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Du har sterk integritet og god rolleforståelse.

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som førstekonsulent i lønnsspenn fra kr 449 400,- til kr 505 800,- (ltr. 51-58) eller som rådgiver i lønnsspenn fra kr 464 800,- til kr. 565 500,- (ltr. 53-64), avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd etter gjeldende regler.
 • familievennlig og fleksibel personalpolitikk
 • gode arbeidstidsordninger (fleksibel arbeidstid, sommertid, betalt overtid)
 • refusjon av treningsutgifter
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som blant annet gir muligheter for boliglån

Generelle opplysninger

Attester/vitnemål registreres i portalen eller ettersendes pr. post innen søknadsfristen. Innsendte dokumenter vil ikke bli returnert. Søkere som blir innkalt til intervju, bes ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål.

For Landbruksdirektoratet er det et personalpolitisk mål å gjenspeile samfunnets sammensetning i alder, kjønn og kulturell bakgrunn, samt å rekruttere personer med funksjonsnedsettelse og hull i CV. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonalitet eller etnisk bakgrunn. Landbruksdirektoratet er også en IA-bedrift og vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Dersom en søker ønsker å reservere seg fra en offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Hvis ønsket reservasjon ikke vil bli tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette før offentlig søkerliste utformes.

Søknad sendes elektronisk. Hvis du har problemer med utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på epost: kundeservicejobbnorge.no eller ring på telefon: 75 54 22 27.

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

PAM

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 3.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Landbruksdirektoratet Oslo.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:17021905000026.

Ver las 335 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas de administración ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: