Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Finlandia > Inspectores de policía y detectives > Rikoskomisario

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Rikoskomisario. Etelä-Karjala. Finlandia

Búsqueda en Finlandia (Etelä-Karjala) de Inspectores de policía y detectives

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives.

Asiantuntijat : Liike-elämän ja hallinnon asiantuntijat : Julkishallinnon valmistelu- ja valvontavirkamiehet : Komisariot ja ylikonstaapelit

Descripción de la oferta de trabajo:

TYÖPAIKAN ESITTELY

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tuottaa poliisin toimialaan kuuluvia turvallisuus- ja muita palveluita. Se vastaa toiminta-alueellaan yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisestä, rikosten ennalta estämisestä ja rikostutkinnasta sekä poliisin lupapalveluiden tuottamisesta.

Poliisilaitos toimii Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueella. Poliisilaitoksen toiminta-alueella on 16 kuntaa ja n. 313 000 asukasta. Toiminta-alueen pinta-ala on yli 14000 neliökilometriä. Pääpoliisiasema sijaitsee Kouvolassa ja poliisiasemat Haminassa, Kotkassa, Lappeenrannassa ja Imatralla.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos tarjoaa vakituisen työpaikan noin 500 hengelle. Henkilöstön virkapaikat ovat Kouvolassa, Kotkassa, Lappeenrannassa tai Imatralla. Poliisien osuus henkilökunnasta on noin 400 henkeä.

Kaakkois-Suomen poliisilaitos on kaksikielinen.

Työpaikan tiedot: Lappeenrannan poliisiasema Villimiehenkatu 2 53100 Lappeenranta

TEHTÄVÄN KUVAUS

Rikoskomisarion virka sijoitetaan rikostorjuntasektorille virkapaikkana Lappeenrannan poliisiasema. Rikoskomisario toimii tutkinnanjohtajana monialatutkinnassa pitkäkestoisessa tutkintaryhmässä. Keskeisimpänä tehtävänä on toimia tutkintaryhmän tutkinnanjohtajana päällystöesimiestehtävissä. Tutkinnanjohtajan tehtäviin kuuluu viikonlopun yleisjohtovuorot poliisilaitoksen tilannekeskuksessa tai tutkinnanjohtopäivystysvuorot Lappeenrannan poliisiasemalla.

Varsinaisten tutkinnanjohtajan tehtävien lisäksi saattaa tehtävään kuulua erityisvastuita (MARAK, sovittelu yms. päällystövastuutehtäviä).

VAATIMUKSET

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 

 hyvää johtamistaitoa ja kykyä ohjata alaistensa työtä;

 kokemusta rikosten tutkinnan johtamisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä;

 taitoa ja kykyä saavuttaa asetetut tulostavoitteet;

 taitoa ja kykyä toteuttaa poliisin strategiaa ja muita toiminnan painopisteitä;

 hyvää poliisin ulkoisen ja sisäisen toimintaympäristön tuntemusta sekä kykyä analysoida toimintaympäristöä, ennakoida toimintaympäristön muutoksia ja kykyä tehdä analyysin perusteella toimenpide-esityksiä;

 kykyä noudattaa itse ja valvoa säädösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista;

 oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työskentelyotetta sekä rikostorjunnan kehittämistä;

 hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä laaja-alaista sidosryhmäyhteistyötä;

 poliisitoiminnan eri osa-alueiden mieltämistä yhdeksi kokonaisuudeksi

Eduksi luetaan:

 

 kokemus tutkinnanjohtajan tehtävistä

 muu esimieskokemus

 kokemus rikostutkinnasta

 kokemus lapsiin kohdistuneiden rikosten tutkinnasta tai niiden tutkinnan johtamisesta

 kokemus salaisten pakkokeinojen ja salaisen tiedonhankinnan käytöstä

 kokemus rikostiedustelusta mukaan lukien avoimista lähteistä tehtävä tiedonhankinta

 säädettyjä kielitaitovaatimuksia parempi tai laajempi kielitaito

 valmiudet omaksua uusia teknologisia ratkaisuja

Kelpoisuusvaatimuksena rikoskomisarion virkaan on a) poliisipäällystön tutkinto, poliisipäällystön virkatutkinto, poliisipäällystön tutkinnon A-osan suorittaminen, poliisin ylempi ammattikorkeakoulututkinto; b) poliisin perustutkinnon tai poliisimiehistön virkatutkinnon lisäksi suoritettu korkeakoulututkinto; taikka c) korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;

Kielitaitoa koskevana kelpoisuusvaatimuksena on poliisin hallinnosta annetun asetuksen 16a §:n mukaan hyvä suomen kielen ja tyydyttävä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Poliisilaitos on kaksikielinen.

Hakemuksen liitteeksi on laitettava nimikirjanote, ansioluettelo ja/tai vastaavat asiakirjat, joista ilmenevät kelpoisuusvaatimusten täyttyminen myös vaaditun kielitaidon osalta.

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Poliisimiehen virkaan nimitettävällä tulee olla Suomen kansalaisuus.

Tehtävän mukainen vaativuustaso on 08.08, jonka peruspalkka on 3.494,11 euroa/kuukausi. Lisäksi maksetaan henkilökohtaisia suoritus-, kokemus- ja olosuhdeosia enintään 46 %.

Palvelussuhde voi alkaa myös sopimuksen mukaan.

Vakinainen.

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Nimityksessä voidaan soveltaa enintään kuuden kuukauden koeaikaa.

Virkaan nimittäminen edellyttää tarvittaessa terveydellistä soveltuvuusarviota. Se toteutetaan terveystarkastuksena poliisilaitoksen työterveyshuollossa, mikäli edellisen tarkastuksen tiedot ovat vuotta vanhempia tai valittavan terveydentila on edellisen terveystarkastuksen jälkeen muuttunut.

ID: 26-1523-2019

Juha Junkkari, Rikosylikomisario, 0295 414 540, juha.junkkaripoliisi.fi

Kari Hyyryläinen, Apulaispoliisipäällikkö, 0295 437 090, kari.hyyrylainenpoliisi.fi

País del trabajo: Finlandia.

Región: Etelä-Karjala.

Ver 74 ofertas de trabajo en "Etelä-Karjala" (Finlandia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Kaakkois-Suomen poliisilaitos.

Instrucciones para solicitar:

Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=96df1b60-5c8f-4cf1-8b2e-d3f4faa805a5
Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.
Postitse: Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen kirjaamo Vuorikatu 1 45100 Kouvola

Identificador de la vacante:10178764.

Ver las 26 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas : Agentes de la administración pública para la aplicación de la ley y afines : Inspectores de policía y detectives ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: