Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Estonia > Profesionales en operaciones financieras y administrativas > Riigivara Ja Tegevusvaru Büroo Peaspetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Estonia de Profesionales en operaciones financieras y administrativas

Riigivara Ja Tegevusvaru Büroo Peaspetsialist

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas.

Tehnikud ja keskastme spetsialistid : Äri- ja haldusalal töötavad spetsialistid

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded: Riigivara ja tegevusvaru büroo põhiülesandeks on korraldada ministeeriumi ning koordineerida tema valitsemisalas olevate valitsusasutuste ja ministeeriumi hallatavate riigiasutuste riigivara ja riigi toiduvaru haldamist ning kriisi reguleerimistegevust.

Otsime oma meeskonda riigivara ja tegevusvaru büroo peaspetsialisti, kelle ülesandeks on tegeleda vallasvara ja kriisireguleerimisega.

Riigivara ja tegevusvaru büroo peaspetsialistina jagunevad Sinu põhiülesanded järgnevalt:

1) ministeeriumi valitsemisel oleva vallasasja kasutamis- ja käsutamistehingute ettevalmistamine ning menetluste läbiviimine ning menetlustega seotud muudatuste teostamine registrites ja andmebaasides;

2) Maaeluministeeriumi pädevuses olevate varude haldus- ja kriisireguleerimisalaste ülesannete täitmine. Neid ülesandeid täites oled büroojuhataja ja nõunikuga võrdse informeerituse tasemel ning vajadusel peaksid suutma nõunikku asendada.

Täpsemad teenistusülesanded on:

• riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP) varade mooduli administreerimine ja haldamine valitsemisalas ning teiste haldurite nõustamine;

• valitsemisalas oleva vallasvara võõrandamiste ja üleandmiste ettevalmistamine, vormistamine, kooskõlastamine, korraldamine ning koordineerimine;

• valitsemisalas mittevajaliku vara kõlbmatuks tunnistamise ja maha kandmise korraldamine ning menetlustoimingute läbiviimine;

• ministeeriumi valduses oleva vara inventuuri läbiviimine ja arvestuse pidamine;

• lepingute ja nõuete haldamine;

• osalemine ministeeriumi pädevuses olevate varudega seonduvate kavade, analüüside ja uuringute läbiviimisel, varude haldus;

• osalemine häda-, eri- ja erakorralisteks olukordadeks valmisoleku ning kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamisel, osalemine õigusloomes ja halduskoostöös;

• aeronavigatsiooniteabe koostamine

Omalt poolt pakume: Meie pakume Sulle:

• võimalust osaleda algavas riigi toidujulgeoleku süsteemi ümberkorraldamises;

• avatud meelt uuenduslikele ideedele;

• miljööväärtuslikku ja meeldivat töökeskkonda Tallinna vanalinnas;

• põhipalka katseajal 1600 eurot, pärast edukat katseaja läbimist 1800 eurot;

• haigusrahade hüvitamist alates töövõimetuslehele jäämise teisest päevast;

• kolme tervisepäeva kalendriaasta jooksul;

• paindlikku tööaega, sh võimalust teha osaliselt kaugtööd;

• tervisespordikulude osalist hüvitamist;

• ühisüritusi.

Oleme liitunud peresõbraliku tööandja märgise programmiga

Muud nõuded: Ootame Sind kandideerima, kui:

• Sul on kõrgharidus;

• Sa oskad eesti keelt kõrgtasemel, vene ja inglise keelt kesktasemel (B2 tase);

• Sa tunned riigivara valitsemise ja raamatupidamise üldpõhimõtteid ning valdkondi reguleerivaid õigusakte;

• tunned kriisideks valmistumise põhiskeemi ja laiapindse riigikaitse põhimõtteid ning vastavat valdkonda käsitlevaid õigusakte;

• Sa oskad kasutada tabel- ja tekstitöötlusprogramme ning teenistuskohal vajalike rakendusprogramme;

• Sul on hea suhtlemisoskus ja oskus suhelda avalikkusega;

• oled töökas, aus ja vastutustundlik

Kandidaadilt eeldame riigisaladusele juurdepääsu loa olemasolu või valmisolekut selle taotlemiseks.

Sulle tuleb kasuks:

• B-kategooria juhtimisõiguse olemasolu ja eelnev töökogemus Maaeluministeeriumi valitsemisalas või varade haldamise või kriisireguleerimise valdkonnas

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: Maaeluministeerium (http://www.agri.ee).

Instrucciones para solicitar:

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressil konkurssagri.ee hiljemalt 15. novembril 2020. a. Täpsem teave 6256 224 (Indrek Grusdam, töö sisu asjus) või 6256 168 (Tiina Kahar).

NB! Töötajaga sõlmitakse tööleping!

Tööle kandideerija nõustub dokumentide esitamisega konkursile oma isikuandmete töötlemisega vastavalt Maaeluministeeriumi veebilehel toodud tingimustele www.agri.ee

Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

  • motivatsioonikiri
  • CV

Forma de contacto:

  • Teléfono: 6256168
  • Correo electrónico: konkurssagri.ee

Identificador de la vacante:1430624.

Ver las 200 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: