Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovaquia > Directores de servicios de educación > Riadiaci Pracovníci (manažéri) Vo Výchove A Vzdelávaní

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Contratación de Directores de servicios de educación en Eslovaquia (Banskobystrický kraj)

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación.

Traducción de la profesión: Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci: › Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách › Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách › Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní.

Descripción de la oferta de trabajo:

Požadujú sa kvalifikačné predpoklady podľa §10-12 zákona NR SR č, 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Absolvovanie 1. atestácie alebo jej náhrady.

Požadované doklady: písomná prihláška do výberového konania, profesijný životopis, doklady o požadovanom vzdelaní a atestácii (overené kópie), potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, čestné prehlásenie o bezúhonnosti, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti, návrh koncepcie riadenia a rozvoja školy v rozsahu max. 3 str, písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účel výberového konania.

Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 30.9.2021 v zalepenej obálke označenej nápisom " VÝBEROVÉ KONANIE - MŠ s VJM - ÓVODA Gortva č. 136 - NEOTVÁRAŤ" na adresu: Obecný úrad Gortva č. 138, 980 02 Jesenské.

Výhody:bez výhod

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Banskobystrický kraj.

Ver 73 ofertas de trabajo en "Banskobystrický kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Empleador: Obec Gortva.

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 14 de Septiembre de 2021, y con identificador de la vacante:1000000019903833.

Ver las 90 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: