Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Eslovaquia > Directores de servicios de educación > Riadiaci Pracovníci (manažéri) Vo Výchove A Vzdelávaní

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajar de Directores de servicios de educación en Banskobystricky kraj (Eslovaquia)

Riadiaci Pracovníci (manažéri) Vo Výchove A Vzdelávaní

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación.

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci: : Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výchove a vzdelávaní

Descripción de la oferta de trabajo:

Riadteľ / riaditeľka Materskej školy, Nábrežie Rimavy, Hnúšťa.

Požadované doklady: žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a doklady o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhradnej formy podľa §61 ods.7 zákona č.317/2009 Z.z., potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon činnosti o vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako jeden mesiac), návrh koncepcie rozvoja Materskej školy, súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania, čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v predkladaných dokladov, presná adresa pre doručovanie písomností, e-mail. adresa a telefonický kontakt.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie MŠ NR Hnúšťa – NEOTVÁRAŤ“ je potrebné doručiť (osobne alebo poštou – rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) do 16. Júla 2019 na adresu Mestského úradu.

Výhody:bez výhod

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Banskobystricky kraj.

Ver 50 ofertas de trabajo en "Banskobystricky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Empleador: Mesto Hnúšťa.

Idiomas: eslovaco (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000015843738.

Ver las 92 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de educación ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: