Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovaquia > Directores de empresas de abastecimiento, distribución > Riadiaci Pracovníci (manažéri) V Doprave, Logistike A Poštových Službách

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách

Trabajo en Eslovaquia (Bratislavsky kraj) de Directores de empresas de abastecimiento, distribución

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución : Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines.

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci: : Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemyselnej výrobe, ťažbe, stavebníctve, doprave a logistike : Riadiaci pracovníci (manažéri) v doprave a logistike

Descripción de la oferta de trabajo:

Projektový a dopravný manažér podporuje riadenie Európskeho strediska kontroly nákladu tým, že je zodpovedný za odborníkov v oblasti dopravy LCC v rámci dopravných tímov LCC prostredníctvom nasledovných aktivít:

a) Vedenie tímu dopravných špecialistov v danej oblasti.

b) Podpora LCC projektov a rozšírení.

c) Podpora riadenia LCC.

d) Zameranie na produktivitu, príležitosti a spoľahlivý zákaznícky servis.

e) Integrácia nových členov tímu a podpora rozvoja špecialistov v doprave.

f)  Prispievanie k obstarávaniu v logistike.

g) Komunikácia so zákazníkmi a každodenné zlepšovanie úrovne služieb zákazníkom.

h) Rozsah pôsobnosti sa môže rozšíriť tak, aby vyhovoval meniacej sa stratégii a rozšíreniu Centra riadenia zaťaženia.

i) Nákup dopravných služieb od zmluvných a nezmluvných dopravných spoločností.

Primárne zodpovednosti a očakávaný konečný výsledok:

1. Denné zodpovednosti

Podpora a riešenie problémov súvisiacich s dopravou;

Uplatňovanie sankcií a nárokov na dopravcov podľa platnej prepravnej zmluvy;

Denná kontrola práce špecialistov v doprave;

Zavádzanie nových dopravných ciest a skladovej siete;

Pomoc špecialistovi v doprave pri riešení problémov súvisiacich s obstarávaním v logistike, fakturáciou nákladov, úlohami súvisiacimi s bezpečnosťou a všetkými ostatnými otázkami týkajúcimi sa dopravy;

Budovanie poznatkov v oblasti dopravy, ktoré by mali pozícii umožniť slúžiť ako kľúčový bod informácií a údajov týkajúcich sa medzinárodnej dopravy na podporu zákazníka a LCC s cieľom dosiahnuť zlepšenie produktivity a procesov.

2. Poskytovanie zákazníckej podpory

• Kontrola mesačných KPI (Optimalizácia, náklady, využívanie, dodržiavanie termínov dodania)

• Integrácia nových zákazníkov a ich zosúladenie s modelom LCC so zameraním na produktivitu

• Ad hoc zákaznícka podpora

• Zhrnutie trendov a predvídanie vysokej a nízkej sezónnosti

• Vyhodnocovanie kľúčových výkonov nosičov podľa mesačných KPI

• Reportovanie LCC

• Zabezpečenie integrity údajov v systéme riadenia dopravy a dodržiavanie nástrojov na vykazovanie a monitorovanie LCC

• Úzka spolupráca s obstarávaním a nákupom ďalších potrebných kapacít, ktoré nie sú zahrnuté v ponuke, a podpora pri príprave výberových konaní.

3. Budovanie tímu

• Zameranie na rozvoj tímov, konsolidáciu a zabezpečenie rozvojových príležitostí pre talentovaných jednotlivcov na podporu ich rozvoja pre budúce úlohy v rámci podnikania;

• Znalosť etických a právnych záväzkov v súlade s pozíciou;

• Riešenie otázok a obáv v súvislosti s etickým problémom alebo problémom s dodržiavaním predpisov;

• Uplatňovanie integrity vo všetkých aspektoch profesionálneho a verbálneho správania.

4. Funkčné excelovanie a dopad

• Vedenie a podpora projektov v súlade so strategickými a prevádzkovými cieľmi LCC a CS & L.

Ako súčasť novej implementácie TMS a zlepšenia riadenia dopravy bude manažér riadiť:

• Proces a spôsoby pracovného návrhu; vývoj, testovanie a implementácia nových procesov;

• Zabezpečenie širšieho uplatnenia systému riadenia dopravy pre medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu: colné riešenie, optimalizačné algoritmy, automatické prideľovanie dopravných príkazov.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Bratislavsky kraj.

Ver 229 ofertas de trabajo en "Bratislavsky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Máster o nivel equivalente.

Con permiso de conducir: b.

Salario: mínimo 2350 (EUR mensual).

Empleador: Mondelez European Business Services Centre s. r. o. (https://www.mondelezinternational.com/).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000015746634.

Ver las 169 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución : Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: