Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovaquia > Directores y gerentes de servicios profesionales > Riadiaci Pracovníci (manažéri) V špecializovaných Službách Inde Neuvedení

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení

Oferta de trabajo en Eslovaquia (Trenciansky kraj) de Directores y gerentes de servicios profesionales

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.

Zákonodarcovia, riadiaci pracovníci: : Riadiaci pracovníci (manažéri) vo výrobe a v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách : Riadiaci pracovníci (manažéri) v špecializovaných službách inde neuvedení

Descripción de la oferta de trabajo:

Riadenie činnosti Obecnej polície podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

UCHÁDZAČ PREDLOŽÍ NASLEDOVNÉ DOKLADY:

písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania, overenú kópiu diplomu alebo iného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, príp. doklad o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície podľa zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, profesijný štruktúrovaný životopis, písomný súhlas so spracovaním osobných údajov, lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie, fotokópiu vodičského preukazu, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi doručte v zalepenej obálke s označením "Výberové konanie - Náčelník obecnej polície-NEOTVÁRAŤ, najneskôr do 28.02.2019 (do 14:00 hod.) na adresu Obec Kanianka, SNP 583/1, 972 17 Kanianka. Uchádzači, ktorí splnia podmienky, budú pozvaní na výberové konanie telefonicky alebo e-mailom, preto prosíme uviesť kontaktné telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu. Ostatní, ktorí nebudú kontaktovaní, ďakujeme za prejavený záujem.

País del trabajo: Eslovaquia.

Región: Trenciansky kraj.

Ver 117 ofertas de trabajo en "Trenciansky kraj" (Eslovaquia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Con permiso de conducir: b.

Empleador: Obec Kanianka (www.kanianka.sk).

Idiomas: eslovaco (Avanzado).

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1000000014834043.

Ver las 114 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: